Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Waterloo Stefan Treugutt s. 1-6
Hierarchia i przemiany tematów Hanna Morawska s. 7-30
Pakt autobiograficzny Philippe Lejeune Aleksander Wit Labuda (tłum.) s. 31-49
O pewnym materii pomieszaniu, czyli między baśnią a science fitction Ryszard Handke s. 50-68
Filczofia i hermeneutyka w myśli Pawła Ricoeura Ewa Bieńkowska s. 69-86
"Faraon" jako powieść o państwie Leszek Szaruga s. 87-103
Biografia pisarza w komunikacji literackiej Aleksander Wit Labuda s. 104-116
Z zagadnień "Ideologii w dziele literackim" : (głos w dyskusji) Stanisław Dąbrowski s. 117-124
Odpowiedź Stanisławowi Dąbrowskiemu Henryk Markiewicz s. 124-125
Poetyka przeglądu prasowego Magdalena Lubelska s. 125-139
Od historii krytyki do historii literatury Zbigniew Maciejewski Janusz Sławiński (aut. dzieła rec.) s. 140-144
Język osobny Witkacego Antonina Lubaszewska Magdalena Nowotny-Szybistowa (aut. dzieła rec.) s. 145-148
Strzeż się diarysty! Jerzy Ziomek s. 149-154
Dwie małe próby Wojciech Głowala s. 155-159
Książki nadesłane. s. 160-161