Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Filozof i dziewczynka Stanisław Cichowicz s. 1-9
Udzielenie głosu Stanisławowi Cichowiczowi Janusz Sławiński s. 1
Podziękowanie Stanisławowi Cichowiczowi Janusz Sławiński s. 9
Ponad nadzieją i rozpaczą Daniel Halévy Stanisław Cichowicz (tłum.) s. 11-22
Szczyt i przepaść Lou Andreas-Salome Stanisław Cichowicz (tłum.) s. 23-32
Pustelnik - mędrzec - kusiciel Jan Tomkowski s. 33-47
Fryderyk Nietzsche: "Tako rzecze Zaratustra" - odczytanie literacko-filozoficzne Karol Sauerland s. 48-70
Niemiec i Grecy, czyli na tropach światła Nina Gładziuk s. 71-94
Nietzsche jako kompozytor : (kilka uwag po lekturze jego utworów) Michał Bristiger s. 95-106
Heidegger a Nietzsche: pojęcie wartości Jean Beaufret Stanisław Cichowicz (tłum.) Piotr Kamiński (tłum.) s. 107-128
Przeciw dialektyce: Nietzsche czytany przez Deleuze'a Tadeusz Komendant s. 129-137
Tomasz Mann i Nietzsche Elżbieta Feliksiak s. 138-149
Recepcja myśli Nietzschego w Hiszpanii Kazimierz Sabik s. 149-160
Nowe wydanie dzieł Nietzschego Karol Sauerland s. 161-163
Teoriopoznawcze wprowadzenie o prawdzie i kłamstwie w sensie pozamoralnym Fryderyk Nietzsche Krzysztof Wolicki (tłum.) s. 165-184
Przyczynek do nauki stylu Fryderyk Nietzsche Krzysztof. Wolicki (tłum.) s. 185-186
Odgłosy : (wybrane fragmenty polskich tekstów o Fryderyku Nietzschem) s. 187-213