Znaleziono 3 artykuły

Erving Goffman

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Spotkania. Dwa studia z socjologii interakcji", Erving Goffman, tł. Paweł Tomanek, Kraków 2010 : [recenzja] Krzysztof T. Konecki Erving Goffman (aut. dzieła rec.) Paweł Tomanek (aut. dzieła rec.) s. 139-142
"Analiza ramowa. Esej z organizacji doświadczenia", Erving Goffman, tł. Stanisław Burdziej, Kraków 2010 : [recenzja] Krzysztof T. Konecki Stanisław Burdziej (aut. dzieła rec.) Erving Goffman (aut. dzieła rec.) s. 176-179
Frame analysis : uwagi końcowe Erving Goffman Zdzisław Łapiński (tłum.) s. 229-258