Znaleziono 6 artykułów

Andrzej Krzysztof Waśkiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Tak rzecze Damon..." : (młoda poezja po 1968 roku) Andrzej Krzysztof Waśkiewicz s. 52-79
Instytucje młodej literatury : kilka uwag o ruchu wydawniczym młodych 1956-1970 Andrzej Krzysztof Waśkiewicz s. 86-105
Co nam zostało z tych lat? : (glosa na marginesie "Kluczy do wyobraźni") Andrzej Krzysztof Waśkiewicz s. 142-147
Drogi studenckiej prasy Krzysztof Dybciak Andrzej Krzysztof Waśkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 168-171
Pokoleniomachia Krzysztof Dybciak J. Leszin (aut. dzieła rec.) E. Mielcarek (aut. dzieła rec.) K. Mroziewicz (aut. dzieła rec.) Andrzej Krzysztof Waśkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 176-179
Funkcje konkursów literackich : na przykładzie lat sześćdziesiątych Andrzej Krzysztof Waśkiewicz s. 280-298