Znaleziono 12 artykułów

Jerzy Malinowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Inicio Jerzy Malinowski s. 7-9
Refleksje pozjazdowe Kazimierz Askanas Józef Malcen Jerzy Malinowski Eugeniusz Sindlewski s. 9-18
Wstęp Jerzy Malinowski s. 9-12
Od redakcji / От редакции Jerzy Malinowski s. 9-13
Inicio Jerzy Malinowski s. 10-11
Od redakcji / От редакции Jerzy Malinowski s. 13-17
From the Editor Jerzy Malinowski s. 17-18
Działalność Komisji Socjalno-Bytowej przy Warszawskiej Radzie Adwokackiej Jerzy Malinowski Witold Pawłowski s. 18-21
O malarstwie Leona Weissberga Jerzy Malinowski s. 57-61
U źródeł polskiej awangardy : przypomnienie Stanisława Stückgolda Jerzy Malinowski s. 201-207
Matejko - przeciw realizmowi Jerzy Malinowski s. 212-228
O genezie symbolizmu w sztuce polskiej i jego rosyjskich odniesieniach Jerzy Malinowski s. 401-413