Znaleziono 11 artykułów

Władysław Dynak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Łowiectwo w poezji polskiej Władysław Dynak s. 3-22
O pojęciu lektury Władysław Dynak s. 113-116
Szkolna kultura literacka w okresie zaborów : rozważania źródłoznawcze Władysław Dynak Aleksander Wit Labuda s. 139-162
Demon poetyki znów na szkolnej scenie Władysław Dynak Bożena Chrząstowska (aut. dzieła rec.) s. 145-152
Z perspektywy odbiorcy Władysław Dynak Maryla Hopfinger (aut. dzieła rec.) Kamila Rudzińska (aut. dzieła rec.) Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 148-155
">>Podróże<< na łamach warszawskiej prasy literackiej lat 1815-1822", Władysław Dynak, Wrocław 1971 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Władysław Dynak (aut. dzieła rec.) s. 172
"Szkolna kultura literacka w okresie zaborów. Rozważania źródłoznawcze", Władysław Dynak, Aleksander Wit Labuda, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1978) : [recenzja] Anna Bujnowska Władysław Dynak (aut. dzieła rec.) Aleksander Wit Labuda (aut. dzieła rec.) s. 193
"Pojedziemy na łów" : w kręgu słowiańskich kolęd noworocznych Władysław Dynak s. 205-231
"W poszukiwaniu formuły edycji tekstu literackiego dla szkoły", Władysław Dynak, "Acta Universitatis Wratislaviensis" No 370, Problemy nauczania języka i literatury polskiej. Cz.1: Literaturoznawstwo i metodyka, Wrocław 1977 : [recenzja] Anna Bujnowska Władysław Dynak (aut. dzieła rec.) s. 254
"Poszukiwanie realizmu. Studium o polskich obrazkach prozą w okresie międzypowstaniowym 1831-1863", Józef Bachórz, Gdańsk 1972, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Wydział I, Nauk Społecznych i Humanistycznych, Seria Monografii, Nr 44, Prace Komisji Filologicznej, ss. 353, 3 nlb. + errata na wklejce : [recenzja] Władysław Dynak Józef Bachórz (aut. dzieła rec.) s. 321-328
"Obraz Tatr w literaturze polskiej XIX wieku (1805-1889). Funkcja artystyczna motywu przyrody", Jacek Kolbuszewski, Kraków 1971, Wydawnictwo Literackie, Monografie Historycznoliterackie, ss. 308 : [recenzja] Władysław Dynak Jacek Kolbuszewski (aut. dzieła rec.) s. 339-342