Tytuł Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego
ISSN 0860-9608
Wydawca Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 32
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego
2000, Tom 14

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji. s. 5, 5-0
Procesy integracyjne i dezintegracyjne na Mazowszu : słowo wstępne wygłoszone na otwarcie sesji popularno-naukowej w dniu 5 listopada 1999 r. w Ostrołęce Janusz Gołota s. 8-9
Regiony historyczne Polski średniowiecznej i nowożytnej : (do końca XVIII wieku) Andrzej Wyrobisz s. 10-21
Podziały administracyjne na Mazowszu od XVI w. do chwili obecnej, ze szczególnym uwzględnieniem regionu ostrołęckiego Jerzy Kijowski s. 22-33
Kultura regionu radomskiego na tle jego dziejów : (zarys) Stanisław Zieliński s. 34-38
Obecny stan oraz perspektywy rozwoju powiatu ostrołęckiego i Ostrołęki Stanisław Kubeł Maciej Socha s. 39-51
Szkic działalności Radomskiego Towarzystwa Naukowego Grażyna Łuszkiewicz-Dzierżawska s. 52-72
Mazowsze w świadomości maturzystów wybranych szkół z obszaru mazowieckiego Stanisław Pajka s. 73-93
Warszawa jako czynnik integrujący i dezintegrujący Mazowsze Witold Rakowski s. 94-103
Uwagi o inkorporacji Mazowsza - lenna Korony Stanisław Grodziski s. 104-109
Sieć drogowa jako czynnik integrujący i dezintegrujący Mazowsze w świetle budowy płatnych autostrad i dróg ekspresowych Małgorzata Poniatowska-Jaksch s. 110-117
Zawodowy ruch nauczycielski w walce o polską demokratyczną szkołę Stanisław Ośko s. 118-127
Działalność naukowa Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama Chętnika Bernard Kielak s. 128-133
Duże przedsiębiorstwa przemysłowe na Mazowszu : (z uwzględnieniem zmian w przemyśle na Mazowszu w latach dziewięćdziesiątych) Teresa Pakulska s. 134-145
Pradziejowy krajobraz kulturowy jako element rozwoju turystyki kulturowej na obszarze Puszczy Myszynieckiej w oparciu o zagospodarowane obiekty archeologiczne i warsztaty archeologiczne Ewa Kawałkowa s. 146-166
Wokół 800-lecia Osuchowej i innych ośrodków osadniczych na Puszczy Białej Wincenty Szydlik s. 167-182
Ruch oporu w gminie Jednorożec Aleksander Drwęcki s. 183-218
Geneza kolei warszawsko-petersburskiej i jej wpływ na rozwój miejscowości położonych przy tym szlaku komunikacyjnym, na obszarach należących do woj. mazowieckiego : (część III - po 1939 roku) Wincenty Szydlik s. 219-241
Z dziejów represji władz państwowych wobec żeńskich zgromadzeń zakonnych na północno-wschodnim Mazowszu w latach 1953-1956 Jan Mironczuk s. 242-250
Problemy spójności regionalnej Unii Europejskiej w obliczu poszerzenia i pogłębienia integracji Maria Greta s. 251-263
Stereotypy w gospodarce publicznej Eugeniusz Wojciechowski s. 264-270
Liderzy przedsiębiorczości w wielofunkcyjnym rozwoju wsi i rolnictwa Andrzej Bieńkowski s. 270-281
100 lat Spółdzielczości Uczniowskiej w Polsce Kazimierz Parszewski s. 282-287
Krypty w Kościele Pobernardyńskim w Ostrołęce i wykaz zasłużonych obywateli Ostrołęki i powiatu od roku 1704 na rzecz Klasztoru Julian Lubicz-Sadowski s. 288-298
Problemy dydaktyczno-wychowawcze w nauczaniu języków Bożenna Wyrębek s. 299-310
Wpływ transformacji społeczno-ustrojowej na warunki życia mieszkańców Kurpiowszczyzny : pozytywne aspekty procesu Mirosław Ostrowski s. 311-337
Dla Syski Kurpie były centrum świata Stanisław Pajka s. 338-343
Festyn archeologiczny na ostrołęckim grodzisku - przykładem popularyzacji archeologii Agnieszka Kielak s. 344-346
Walki o Ostrołękę w 1920 r. we wspomnieniach błogosławionego księdza kapelana Władysława Miegonia Czesław Parzych s. 347-353
Związek Kurpiów - najmłodsze stowarzyszenie regionalne na Mazowszu i w Polsce Stanisław Pajka s. 354-358
Obraz świadomości obywatelskiej młodego pokolenia w pierwszych latach transformacji systemowej Hanna Bożenna Chmielewska Mirosława Jaworowska (aut. dzieła rec.) s. 359-362
Społeczne i psychiczne skutki bezrobocia Ireneusz Antoni Lemański Janusz Mariański (aut. dzieła rec.) s. 363-367