Tytuł Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego
ISSN 0860-9608
Wydawca Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego
2006, Tom 20

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie. s. 5-7
XX-lecie Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego : kartki z historii i refleksje Jerzy Kijowski s. 11-19
Samorząd terytorialny immanentną cechą społeczeństwa obywatelskiego : (referat na konferencji naukowo-popularnej w Ostrołęce) Jan Sobczak s. 21-34
Współdziałanie z regionami innych państw samorządu terytorialnego na przykładzie miasta Ostrołęki Kazimierz Karol Parszewski s. 35-50
Pogranicze kurpiowsko-mazurskie w okresie I wojny światowej Zbigniew Kudrzycki s. 51-61
Starsze 'sekty' protestanckie na Mazowszu i pograniczu mazurskim do I wojny światowej Elżbieta Mironczuk Jan Mironczuk s. 63-76
Kapituły i kongregacje w klasztorze ojców Bernardynów w Ostrołęce Barbara Kalinowska s. 77-83
Polskie dylematy Aleksandra Nowak s. 87-93
Polityczny cykl koniunkturalny w III RP Paweł Dzieciński Maciej Wejman s. 95-110
Odpowiedzialność pracodawcy za niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych Igor Juckiewicz Arkadiusz Kanigowski Rafał Sadowski s. 111-134
Wspólnotowa polityka regionalna i jej reforma a strategia lizbońska Maria Greta Krzysztof Lewandowski s. 137-144
Euroregion Bałtyk wobec wyzwań aktywujących pogranicze Maria Greta Krzysztof Lewandowski s. 145-156
Unia Europejska a Europa Ducha i ewangelicznej wartości Piotr Turek s. 157-165
Europejska Karta Samorządu Terytorialnego gwarancją podstaw demokracji lokalnej Kazimierz Karol Parszewski s. 167-180
Ochrona prywatności w krajowych oraz w międzynarodowych systemach prawnych : (zagadnienia wybrane) Marzena Szabłowska s. 181-197
Wpływ informacji na świadome budowanie tożsamości obywatelskiej w regionie, kraju, Europie Aleksandra Nowak s. 199-216
Reklama porównawcza w świetle prawa europejskiego Jakub Bartczak Ewa Tomczak s. 217-227
Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Karpackim aspekt etyczny Szymon Binkowski s. 229-239
Polsko-białoruska współpraca transgraniczna jako nowy model więzi międzynarodowych Beata Kraska s. 241-260
Wdrażanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w aspekcie rozwoju regionalnego Polski Bożena Elżbieta Damięcka s. 261-271
Ogólna charakterystyka przestępczości nieletnich w świetle literatury przedmiotu Rafał Kubicki s. 273-280