Tytuł Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego
ISSN 0860-9608
Wydawca Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 35
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego
1999, Tom 13

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Refleksja z zachętą do lektury Adam Dobroński s. 5-6
600 lat parafii pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Ostrołęce Janusz Gołota s. 9-10
Parafia w tradycyjnej kulturze europejskiej i polskiej Jerzy Kłoczowski s. 11-19
Powstanie i rozwój organizacji parafialnej na północnym Mazowszu do początków XVIII wieku Eugeniusz Wiśniowski s. 21-27
Organizacja parafialna diecezji płockiej w drugiej połowie XVIII w. Stanisław Litak s. 29-35
Szkolnictwo parafialne w północno-wschodnim Mazowszu Witold Jemielity s. 37-42
Powstanie i obraz dekanatu ostrołęckiego w świetle akt wizytacji generalnej 1775 roku Barbara Kalinowska s. 43-55
Dzieje parafii pw. Nawiedzenia NMP w Ostrołęce Maria Przytocka s. 56-66
Sprzęty liturgiczne w kościele pw. Nawiedzenia NMP w Ostrołęce Agnieszka Sagało s. 67-70
Dzisiejszy obraz parafii Zygmunt Żukowski s. 71-74
Głos w dyskusji Henryk Ciszewski s. 75-80
Mezolityczne osadnictwo kultury janisławickiej w okolicach Ostrołęki Ewa Kawałek s. 83-94
Podoficerowie i oficerowie powstania listopadowego z obwodów: ostrołęckiego i przasnyskiego Adam Białczak s. 95-106
Geneza kolei warszawsko-petersburskiej i jej wpływ na rozwój miejscowości położonych przy tym szlaku komunikacyjnym, na obszarach należących obecnie do woj. warszawskiego i ostrołęckiego : (etap II - lata 1914-1939) Wincenty Szydlik s. 107-132
Stan związków zawodowych w powiecie ostrołęckim w 1938 roku Jan Jerzy Milewski s. 133-138
Relacja z działalności w czasie kampanii 1939 r. Jerzy Kijowski s. 139-152
Przejmowanie dóbr zakonnych przez państwo : (na przykładzie majątku Zgromadzenia Sióstr Loretanek w Loretto, pow. Wszyków) Jan Mironczuk s. 153-159
Kurpie na Puszczy Białej Wincenty Szydlik s. 161-176
Miejsce polityki regionalnej Unii Europejskiej w politykach wspólnotowych Maria Greta s. 177-192
Rolnictwo w procesie modernizacji i restrukturyzacji gospodarczej Andrzej Bieńkowski s. 193-202
Narodowe a europejska polityka społeczna w krajach Unii Europejskiej Maria Greta Krzysztof Lewandowski s. 203-213
Od Redakcji. s. 215, 215-0
Tradycja obrzędowa i zwyczaje w świadomości trzech pokoleń mieszkańców gminy Brańszczyk Ewa Niewiadomska s. 217-230
Przemiany w kulturze wsi podwyszkowskiej Edyta Obudzińska s. 231-242
Różnice międzypokoleniowe dążeń i orientacji zawodowych trzech generacji nauczycieli w Ostrowi Mazowieckiej Marzanna Rojek s. 243-259
Główne treści i formy uczestnictwa w kulturze mieszkańców Ostrowi Mazowieckiej Małgorzata Rybińska s. 261-279
Mieczysław Bartniczak (1935-1999) Stanisław Pajka s. 283-287
Jubileusz profesora Bronisława Gołębiowskiego Stanisław Pajka s. 289-292
Ksiądz Antoni Józef Warakomski (1904-1971) : kapłan i żołnierz Grzegorz Socik s. 293-300
Tryptyk ostrołęcki o pracy duszpasterskiej w parafii pod wezwaniem św. Antoniego Padewskiego w Ostrołęce w latach 1989-1991 Edward Anuszkiewicz s. 301-306
Wspomnienia Tadeusz Sawicki s. 307-322
Nowocześnie o epoce brązu Agnieszka Kielak Jan Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 325-326
Czytając "Pamiętniki kombatantów Kurpiowszczyzny" Zbigniew Żerański Bronisław Gołębiowski (aut. dzieła rec.) Stanisław Pajka (aut. dzieła rec.) s. 327-330
Jak nobilitować prowincję? : centra i peryferie Stanisław Pajka Bronisław Gołębiowski (aut. dzieła rec.) s. 331-333
"Rzekuń i okolice. Zarys dziejów", Jerzy Dziewirski, Ostrołęka 1999 : [recenzja] Jerzy Kijowski Jerzy Dziewirski (aut. dzieła rec.) s. 335-338