Tytuł Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego
ISSN 0860-9608
Wydawca Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 84
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego
2014, Tom 28

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie. s. 11-12
Wprowadzenie s. 11-12
Koncert ku czci św. Cecylii w katedrze łomżyńskiej w 1949 roku Maria Ankudowicz-Bieńkowska s. 15-22
Koncert ku czci św. Cecylii w katedrze łomżyńskiej w 1949 roku Maria Ankudowicz-Bieńkowska s. 15-22
Proces formowania 1. pułku jazdy płockiej w powstaniu listopadowym Krzysztof Augustyniak s. 23-35
Proces formowania 1. pułku jazdy płockiej w powstaniu listopadowym Krzysztof Augustyniak s. 23-35
W stulecie budowy kościoła parafialnego pw. Narodzenia Najświętszej Panny Marii w Baranowie Adam Białczak s. 36-50
W stulecie budowy kościoła parafialnego pw. Narodzenia Najświętszej Panny Marii w Baranowie Adam Białczak s. 36-50
Bieg życia Alojzego Śliwy : (przyczynek do biografii działacza warmińsko-polskiego) Zbigniew Chojnowski s. 51-60
Bieg życia Alojzego Śliwy : (przyczynek do biografii działacza warmińsko-polskiego) Zbigniew Chojnowski s. 51-60
"Tygodnik Działdowski" w latach 2004-2013 Anna Goljasz Wojciech Guzewicz s. 61-75
"Tygodnik Działdowski" w latach 2004-2013 Anna Goljasz Wojciech Guzewicz s. 61-75
Kultura ludowa Mazowsza w dorocznej obrzędowości Warmiaków Janusz Hochleitner s. 76-94
Kultura ludowa Mazowsza w dorocznej obrzędowości Warmiaków Janusz Hochleitner s. 76-94
Budowa Ostrołęckiej Fabryki Celulozy i Papieru Jerzy Kijowski s. 95-107
Budowa Ostrołęckiej Fabryki Celulozy i Papieru Jerzy Kijowski s. 95-107
O bitwie pod Ostrołęką 1831 na łamach "Płomyka" (1917-1939) Małgorzata Kucharska s. 108-118
O bitwie pod Ostrołęką 1831 na łamach "Płomyka" (1917-1939) Małgorzata Kucharska s. 108-118
Stacja Naukowa w Ostrołęce Stanisław Pajka s. 119-128
Stacja Naukowa w Ostrołęce Stanisław Pajka s. 119-128
Niemieckie wojska okupacyjne w Ostrołęce 1915-1918 Jacek Emil Szczepański s. 129-146
Niemieckie wojska okupacyjne w Ostrołęce 1915-1918 Jacek Emil Szczepański s. 129-146
Problematyka monetyzacji wirtualnej mediasfery : potencjał, modele, konsekwencje Miłosz Babecki s. 149-160
Problematyka monetyzacji wirtualnej mediasfery : potencjał, modele, konsekwencje Miłosz Babecki s. 149-160
Ustawa o podatku od wydobycia niektórych kopalin : wybrane problemy Rafał Bernat s. 161-168
Ustawa o podatku od wydobycia niektórych kopalin : wybrane problemy Rafał Bernat s. 161-168
O funkcjonalnym dyskursie lingwistycznym na temat perswazji i manipulacji Arkadiusz Dudziak s. 169-183
O funkcjonalnym dyskursie lingwistycznym na temat perswazji i manipulacji Arkadiusz Dudziak s. 169-183
Przegląd technologii zastosowania materiałów zmiennofazowych w wytwarzaniu inteligentnych tkanin ochronnych oraz możliwości oceny ich wydajności Łukasz Dul s. 184-197
Przegląd technologii zastosowania materiałów zmiennofazowych w wytwarzaniu inteligentnych tkanin ochronnych oraz możliwości oceny ich wydajności Łukasz Dul s. 184-197
Migracja w nauczaniu społecznym Kościoła i w przemówieniach papieża Jana Pawła II Krzysztof Głowiak s. 198-213
Migracja w nauczaniu społecznym Kościoła i w przemówieniach papieża Jana Pawła II Krzysztof Głowiak s. 198-213
Osobowość i kompetencje bezrobotnych w aspekcie ich aktywizacji zawodowej Mariola Grzybowska-Brzezińska Sylwia Leszczyńska Adam Rudzewicz s. 214-225
Osobowość i kompetencje bezrobotnych w aspekcie ich aktywizacji zawodowej Mariola Grzybowska-Brzezińska Sylwia Leszczyńska Adam Rudzewicz s. 214-225
Piotr Stołypin jako marszałek szlachty w guberni kowieńskiej 1889-1902 : nominacje, rangi, ordery i medale Roman Jurkowski s. 226-238
Piotr Stołypin jako marszałek szlachty w guberni kowieńskiej 1889-1902 : nominacje, rangi, ordery i medale Roman Jurkowski s. 226-238
Krajobraz kulturowy : nowa relacja człowieka ze światem (nie tylko przyrody) Krystyna Kamińska s. 239-248
Krajobraz kulturowy : nowa relacja człowieka ze światem (nie tylko przyrody) Krystyna Kamińska s. 239-248
O ciągłości i równoległości zjawisk : język a literatura - "leksykalizacja" romantyzmu Marek Kaszewski s. 249-262
O ciągłości i równoległości zjawisk : język a literatura - "leksykalizacja" romantyzmu Marek Kaszewski s. 249-262
Wykorzystanie metod SWOT i wielokryterialnego procesu decyzyjnego w kształtowaniu kryteriów rozwoju ruchu turystycznego przez władze samorządowe na przykładzie województwa małopolskiego Leszek Michalczyk s. 262-278
Wykorzystanie metod SWOT i wielokryterialnego procesu decyzyjnego w kształtowaniu kryteriów rozwoju ruchu turystycznego przez władze samorządowe na przykładzie województwa małopolskiego Leszek Michalczyk s. 262-278
Specyfika i uwarunkowania rozwoju agroturystyki Jolanta Rosłon s. 279-289
Specyfika i uwarunkowania rozwoju agroturystyki Jolanta Rosłon s. 279-289
Bariery przedsiębiorczości kobiet zamieszkujących obszary wiejskie Alina Szepelska s. 290-300
Bariery przedsiębiorczości kobiet zamieszkujących obszary wiejskie Alina Szepelska s. 290-300
Trzej panowie O. i regionalizm : rzecz o patriotyzmie, miejscu i literaturze Joanna Szydłowska s. 301-313
Trzej panowie O. i regionalizm : rzecz o patriotyzmie, miejscu i literaturze Joanna Szydłowska s. 301-313
Glokalizacja a media oddolne : lokalne społeczności w globalnej sieci Marta Więckiewicz-Archacka s. 314-325
Glokalizacja a media oddolne : lokalne społeczności w globalnej sieci Marta Więckiewicz-Archacka s. 314-325
Wykorzystanie analizy SWOT do oceny potencjału turystycznego podregionu elbląskiego województwa warmińsko-mazurskiego Monika Szmyt Mirosława Witkowsa-Dąbrowska s. 326-339
Wykorzystanie analizy SWOT do oceny potencjału turystycznego podregionu elbląskiego województwa warmińsko-mazurskiego Monika Szmyt Mirosława Witkowska-Dąbrowska s. 326-339
Nauczyciele wobec stanu wojennego Sylwia Wykusz s. 340-351
Nauczyciele wobec stanu wojennego Sylwia Wykusz s. 340-351
Znaczenie lokalnej prasy literackiej w rozwoju drogi twórczej Mariusza Sieniewicza, pisarza i animatora kultury Szymon Żyliński s. 352-365
Znaczenie lokalnej prasy literackiej w rozwoju drogi twórczej Mariusza Sieniewicza, pisarza i animatora kultury Szymon Żyliński s. 352-365
The first partition of Poland in the Grimaldi letters Juan A. Ruiz Domínguez s. 369-373
The first partition of Poland in the Grimaldi letters Juan A. Ruiz Domínguez s. 369-373
Партизанские отряды польской военной организации в Украине в 1918-1920 гг. Aleksander Holiczenko Włodzimierz Szczerbatiuk s. 374-383
Партизанские отряды польской военной организации в Украине в 1918-1920 гг. Aleksander Holiczenko Włodzimierz Szczerbatiuk s. 374-383
Учебно-воспитательная среда школы как микрофактор адаптации детей с повышенной эмоциональной чувствительностью Oleg Medvedev s. 384-393
Учебно-воспитательная среда школы как микрофактор адаптации детей с повышенной эмоциональной чувствительностью Oleg Medvedev s. 384-393
Экономическая культура : теория и практические аспекты развития рыночных отношений Wadim Ryżkow s. 394-400
Экономическая культура : теория и практические аспекты развития рыночных отношений Wadim Ryżkow s. 394-400
Polacy na Ukrainie i Ukraińcy w Polsce, jako czynniki w stosunkach polsko-ukraińskich Henryk Stroński s. 401-414
Polacy na Ukrainie i Ukraińcy w Polsce, jako czynniki w stosunkach polsko-ukraińskich Henryk Stroński s. 401-414
"Fünfundzwanzig Jahre waren Illusionen billig zu haben" : realistische Positionen bundesdeutscher Presse zum Verlust des deutschen Ostens Radosław Supranowicz s. 415-428
"Fünfundzwanzig Jahre waren Illusionen billig zu haben" : realistische Positionen bundesdeutscher Presse zum Verlust des deutschen Ostens Radosław Supranowicz s. 415-428
Barbara Honigmann Auf Der Suche Nach Dem Ererbten Judentum Renata Trejnowska-Supranowicz s. 429-437
Barbara Honigmann Auf Der Suche Nach Dem Ererbten Judentum Renata Trejnowska-Supranowicz s. 429-437
Kalendarium. s. 441-442
Kalendarium s. 441-442
Porozumienie OTN Ostrołęka z Instytutem Humanistyczno-Pedagogicznym w Krzemieńcu. s. 443-0
Porozumienie OTN Ostrołęka z Instytutem Humanistyczno-Pedagogicznym w Krzemieńcu s. 443
Jubileusze prof. Adama Dobrońskiego i prof. Andrzeja Skrzypka Jerzy Kijowski s. 444-447
Jubileusze prof. Adama Dobrońskiego i prof. Andrzeja Skrzypka Jerzy Kijowski s. 444-447
Regulamin nadsyłania i publikowania prac w "Zeszytach Naukowych OTN". s. 449-450
Regulamin nadsyłania i publikowania prac w "Zeszytach Naukowych OTN" s. 449-450
Wymagania wydawnicze - "Zeszyty Naukowe OTN". s. 451-452
Wymagania wydawnicze - "Zeszyty Naukowe OTN" s. 451-452
The regulations for submitting and publishing of works in the "Scientific Journals" of Science Association in Ostrołęka. s. 453-454
The regulations for submitting and publishing of works in the "Scientific Journals" of Science Association in Ostrołęka s. 453-454
The Scientific Journals of Science Association in Ostrołęka - publishing requirements. s. 455-456
The Scientific Journals of Science Association in Ostrołęka - publishing requirements s. 455-456