Tytuł Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego
ISSN 0860-9608
Wydawca Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 31
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego
2010, Tom 24

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie s. 5-6
Z badań nad nazwami miejscowymi na pograniczu Puszczy Białej Henryk Samsonowicz s. 9-18
Droga przez prowincję : zamiary i miary poezji Edwarda Kupiszewskiego Zbigniew Chojnowski s. 19-37
Stan i kierunki zmian produkcji rolniczej w województwie podlaskim Mariusz Brzeziński Mariola Grzybowska-Brzezińska s. 39-48
Język Wiktora Gomulickiego w powieści "Wspomnienia niebieskiego mundurka" Dorota Czyż s. 49-57
Nauczyciele puszczy zielonej o edukacji regionalnej Małgorzata Gogolewska-Tośka s. 59-66
Wkład Adama Chętnika w tworzenie i rozwój ruchu młodzieżowego na Kurpiowszczyźnie Jerzy Kijowski s. 67-74
Dzieje Ostrołęckiej Ochotniczej Straży Pożarnej w latach 1881-1914 : wybrane zagadnienia Marta Łępicka s. 75-84
Czynniki warunkujące rozwój przedsiębiorczości na loklanym rynku Jarosław Mioduszewski Zygmunt Miętlewski s. 85-98
Sprawa rewiru dla ludności żydowskiej w Ostrołęce : pierwsza połowa XIX w. Jan Mironczuk s. 99-111
Ocena jakości materiału siewnego zbóż jarych przeznaczanych do siewu w gospodarstwach rolnych gminy Goworowo Piotr Ponichtera s. 113-122
Strategie konkurencyjne rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw branży turystycznej Krzysztof Krukowski Marian Oliński Mirosław Rosak s. 123-131
Uwarunkowania działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw Kamil Decyk Małgorzata Juchniewicz s. 135-147
Konsument na rynku produktów mleczarskich z uwzględnieniem jogurtów Bożena Garbowska Marek Garbowski Monika Radzymińska s. 149-156
Front podolski w wojnie polsko-rosyjskiej w 1920 r. Tomasz Grzegorczyk s. 157-173
Perspektywy rozwoju ekoturystyki w Polsce Mariusz Brzeziński Mariola Grzybowska-Brzezińska s. 175-184
Ocena gospodarowania środkami trwałymi w przedsiębiorstwie produkcyjnym Cezary Kozłowski s. 185-194
The balances scorecard as a tool for designing the strategy of a public sector institution Krzysztof Kamieniak Krzysztof Krukowski s. 195-208
Działalność gospodarcza : refleksja Zygmunt Mietlewski Jarosław Mioduszewski s. 209-220
Bariery rozwoju organizacji pozarządowych Marian Oliński s. 221-233
Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości gospodarczej kobiet Aldona Orłowska s. 235-245
Literatura jako projekt ideologiczny : z archiwów POP PZPR przy ZLP w Olsztynie Joanna Szydłowska s. 247-265
Zarządzanie wiedzą : ujęcie teoretyczne Mariola Grzybowska-Brzezińska Anna Zięba Ireneusz Żuchowski s. 267-281
Miejsce i rola euroregionów w polityce regionalnej Unii Europejskiej Maria Greta Anna Misztal s. 285-294
Próba oszacowania wartości krańcowej skłonności do konsumpcji w wybranych państwach europejskich w latach 2000-2009 Wojciech Gasiński Maria Greta s. 295-304
Wielofunkcyjny rozwój rolnictwa a dostarczanie dóbr publicznych Agnieszka Brelik s. 307-313
"Przejmujemy stery w Unii Europejskiej" : polska prezydencja w Radzie UE w II półroczu 2011 roku Paweł Niewiadomski Aleksandra Nowak s. 315-331
Prawnokarna ochrona prawa autorskiego i praw pokrewnych w prawie międzynarodowym i europejskim : zarys problematyki Remigiusz Rasmus s. 333-343
Wspomnienia ks. Wincentego Bogackiego Wojciech Guzewicz s. 347-372
Pomiar zysku oraz ryzyka w centrach zysku Zygmunt Mietlewski s. 373-379
Kalendarium s. 383-384