Tytuł Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego
ISSN 0860-9608
Wydawca Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 33
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego
1991, Tom 5

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Transformacje społeczne - regionalizm - edukacja : (wprowadzenie od redaktora) Tadeusz Lewowicki s. 3-7
Kurpie na mapie Polski Henryk Samsonowicz s. 8-12
Treści regionalne w nauczaniu historii w wiejskiej szkole podstawowej Jerzy Kijowski s. 13-18
Praca z uczniem zainteresowanym historią regionalną na zajęciach koła historycznego Ireneusz Malec s. 19-24
Wykorzystanie historii regionalnej i lokalnej na lekcjach historii Marek Nowotka s. 25-29
Regionalizm w nauczaniu historii w szkole podstawowej Jerzy Dziewirski s. 30-37
Możliwości realizacji problematyki regionalnej w programach szkół podstawowych, ponadpodstawowych, zawodowych i średnich Andrzej Wyrzykowski s. 38-41
Rola towarzystwa społeczno-kulturalnego w upowszechnianiu treści regionalnych wśród dzieci i młodzieży Wincenty Szydlik s. 42-48
Wykorzystanie regionalnych źródeł archeologicznych w nauczaniu historii Juliusz Korsak s. 49-52
Obozy gwaroznawcze jako forma edukacji regionalnej Józef Stolarczyk s. 53-54
Regionalne zróżnicowanie postaw zawodowych i orientacji społecznych nauczycieli u progu lat dziewięćdziesiątych Bronisław Gołębiowski s. 55-71
Nauczyciele o sobie i sytuacji w Polsce Stanisław Pajka s. 72-82
Świadomość zawodowa i społeczna nauczycieli województw ostrołęckiego i łomżyńskiego Henryk Białobrzeski s. 83-95
Region kurpiowski - zarys problematyki Stanisław Pajka s. 96-110
Kultura ludowa Kurpiowskiej Puszczy Zielonej Bernard Kielak s. 111-120
Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe w ruchu naukowym i kulturalnym Kurpiowszczyzny Andrzej J. Kozłowski s. 121-125
Koncepcja "Przewodnika po źródłach historycznych do dziejów ziem województwa ostrołęckiego Józef Kazimierski s. 126-129
Mauzoleum bitwy ostrołęckiej 1831 r. Czesław Parzych s. 130-136
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej Zbigniew Dziadosz s. 137-143
Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Ostrołęce Henryk Maćkowiak s. 144-149
Studium Nauczycielskie w Ostrołęce Janusz Gołota s. 150-158
Stan i perspektywy kształcenia kadr w doświadczeniach Międzywojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Kadr Administracji Rządowej i Samorządów Terytorialnych w Ostrołęce Andrzej J. Kozłowski s. 159-166
Ważniejsze publikacje dotyczące historii i kultury Kurpiowszczyzny powstałe po 1945 roku Bernard Kielak s. 167-173
Wybór artykułów na temat województwa ostrołęckiego, które ukazały się w latach 1986-1991 Janina Jakubiak s. 174-187
Ostrołęcki regionalista Czesław Parzych s. 188-191
Henryk Krauze (1912-1991) Jerzy Kijowski s. 192-193
Z pamiętnika nauczyciela kresowego... Józef Kulesza s. 194-202
Aspiracje młodzieży uczącej się województwa ostrołęckiego Bronisław Gołębiowski M. Jakowicka (aut. dzieła rec.) Tadeusz Lewowicki (aut. dzieła rec.) s. 203-206
Szkolnictwo na Kurpiach 1905-1939 Jerzy Kijowski Henryk Maćkowiak (aut. dzieła rec.) s. 207-209
O szkolnictwie w Białostockiem w latach 1919-1939 Jerzy Kijowski Witold Jemielity (aut. dzieła rec.) s. 210-211
Nauczyciele województwa ostrołęckiego 1939-1945 Jerzy Kijowski Stanisław Pajka (aut. dzieła rec.) s. 212-214
Ostrowskie seminarium nauczycieli - regionalistów s. 214-216
Noty o autorach. s. 217, 217-0