Znaleziono 66 artykułów

Jerzy Kijowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kształtowanie się obecnego województwa ostrołęckiego Jerzy Kijowski s. 5-14
Ziemie województwa ostrołęckiego pod koniec I wojny światowej i w pierwszych latach II Rzeczypospolitej Jerzy Kijowski s. 7-16
XX-lecie Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego : kartki z historii i refleksje Jerzy Kijowski s. 11-19
Wydawnictwa monograficzne o regionie kurpiowskim Jerzy Kijowski s. 11-16
Dzieje Ostrołęki na tle historii powiatu (do 1944 r.) Jerzy Kijowski s. 13-36
Treści regionalne w nauczaniu historii w wiejskiej szkole podstawowej Jerzy Kijowski s. 13-18
Historia Puszczy Zielonej w pracach Adama Chętnika Jerzy Kijowski s. 15-25
Powstanie w Zielonej Puszczy Kurpiowskiej Jerzy Kijowski s. 18-30
Podziały administracyjne na Mazowszu od XVI w. do chwili obecnej, ze szczególnym uwzględnieniem regionu ostrołęckiego Jerzy Kijowski s. 22-33
Obraz miasta i powiatu ostrołęckiego w czasach młodości Witolda Gomulickiego Jerzy Kijowski s. 45-52
Zarys dziejów Armii Krajowej w powiecie ostrołęckim Jerzy Kijowski s. 49-66
Trudności współczesnej fizyki mikroświata i próby ich przezwyciężenia Jerzy Kijowski s. 55-64
Wkład Adama Chętnika w tworzenie i rozwój ruchu młodzieżowego na Kurpiowszczyźnie Jerzy Kijowski s. 67-74
Przed wybuchem II wojny światowej : (mniej znane karty historii) Jerzy Kijowski s. 91-94
Pochodzenie Kurpiów Jerzy Kijowski s. 93-101
Budowa Ostrołęckiej Fabryki Celulozy i Papieru Jerzy Kijowski s. 95-107
Budowa Ostrołęckiej Fabryki Celulozy i Papieru Jerzy Kijowski s. 95-107
Początki zorganizowanego ruchu ludowego na ziemiach obecnego województwa ostrołęckiego (1895-1907) Jerzy Kijowski s. 97-114
Z dziejów badań nad historią Puszczy Zielonej : (wybrane zagadnienia) Jerzy Kijowski s. 101-106
Mazowsze północno-wschodnie od kongresu wiedeńskiego do powstania listopadowego = North-East Mazovia from Congress of Vienna till November Revolt Jerzy Kijowski s. 107-113
  Zacytuj
 • Udostępnij
Mazowsze północno-wschodnie od kongresu wiedeńskiego do powstania listopadowego = North-East Mazovia from Congress of Vienna till November Revolt Jerzy Kijowski s. 107-113
"Ostrów Mazowiecka. Zarys dziejów", Adam Dobroński, Ostrów Mazowiecka 1988 : [recenzja] Jerzy Kijowski Adam Dobroński (aut. dzieła rec.) s. 108-109
"Wojciech Bogumił Jastrzębowski i jego zakład Praktyki Leśnej w Feliksowie koło Broku", Benon Dymek, Ostrołęka 1988 : [recenzja] Jerzy Kijowski Benon Dymek (aut. dzieła rec.) s. 109-110
"Stanisław Sudrowski z Ostrołęki, pisarz kalwiński z XVI wieku", Wojciech Woźniak, Ostrołęka 1988 : [recenzja] Jerzy Kijowski Wojciech Woźniak (aut. dzieła rec.) s. 110-111
"Bibliografia Ostrołęki", oprac. i red. Elżbieta Zielińska, Warszawa 1988 : [recenzja] Jerzy Kijowski Elżbieta Zielińska (aut. dzieła rec.) s. 111-113
Konferencje naukowe OTN Jerzy Kijowski s. 117-123
Kazimierz Piotrowski (1891-1939) Jerzy Kijowski s. 124-128
Relacja z działalności w czasie kampanii 1939 r. Jerzy Kijowski s. 139-152
Przegląd wydawnictw o regionie Jerzy Kijowski s. 140-152
II Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego Jerzy Kijowski s. 146-149
"Dzieje Rozóg. Pogranicze mazursko-kurpiowskie w XVII-XX wieku", Zbigniew Kudrzycki, Toruń 2003 : [recenzja] Jerzy Kijowski Zbigniew Kudrzycki (aut. dzieła rec.) s. 147-150
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ostrołęka w okresie od lipca 1944 roku do stycznia 1945 roku - wyzwolenie miasta przez Armię Radziecką Jerzy Kijowski s. 170-175
Henryk Krauze (1912-1991) Jerzy Kijowski s. 192-193
Polacy i Żydzi - różnorodność zachowań i postaw w świetle Księgi Żydów ostrołęckich Jerzy Kijowski s. 201-210
"Tłuszcz. Studia i szkice z dziejów", Robert Szydlik, Tłuszcz 2004 : [recenzja] Jerzy Kijowski Robert Szydlik (aut. dzieła rec.) s. 203-207
Szkolnictwo na Kurpiach 1905-1939 Jerzy Kijowski Henryk Maćkowiak (aut. dzieła rec.) s. 207-209
O szkolnictwie w Białostockiem w latach 1919-1939 Jerzy Kijowski Witold Jemielity (aut. dzieła rec.) s. 210-211
Nauczyciele województwa ostrołęckiego 1939-1945 Jerzy Kijowski Stanisław Pajka (aut. dzieła rec.) s. 212-214
Sprawozdanie z sesji popularno-naukowej "Życie i działalność dr. Józefa Psarskiego - Ostrołęczanina XX wieku" Jerzy Kijowski s. 215, 215-0
Sprawozdanie z sesji popularno-naukowej "Dzieje powiatu ostrołęckiego" : (w 120 rocznicę jego powstania) Jerzy Kijowski s. 216, 216-0
Sesja popularno-naukowa pt. "Dziedzictwo kulturowe Mazowsza ze szczególnym uwzględnieniem Kurpiowskiej Puszczy Zielonej" Jerzy Kijowski s. 223-224
Działalność Międzypartyjnej Komisji Porozumiewawczej w Ostrołęce w 1945 r. : materiały archiwalne Jerzy Kijowski s. 281-296
Omówienie pracy Janusza Szczepańskiego "Wojna 1920 roku na Mazowszu i Podlasiu" Jerzy Kijowski s. 282-284
Wybory do Sejmu Ustawodawczego w Ostrołęce w 1947 roku : (dokumenty źródłowe) Jerzy Kijowski s. 287-295
Sesja popularno-naukowa "Tradycje niepodległościowe na Mazowszu Północno-wschodnim Jerzy Kijowski s. 298-299
II Ogólnopolski Zjazd Historyków Regionalistów (22-24.11.1996 r.) Jerzy Kijowski s. 300-301
Wykaz i omówienie niektórych prac historycznych dotyczących terenu woj. ostrołęckiego, wydanych w latach 1991-1992 Jerzy Kijowski s. 300-303
Henryka Ropiaka "Kurpie za króla Sasa" Jerzy Kijowski Henryk Ropiak (aut. dzieła rec.) s. 304-305
"Rzekuń i okolice. Zarys dziejów", Jerzy Dziewirski, Ostrołęka 1999 : [recenzja] Jerzy Kijowski Jerzy Dziewirski (aut. dzieła rec.) s. 335-338
Z kroniki Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego (październik 1992 - październik 1993) Jerzy Kijowski Stanisław Pajka s. 336-339
90-lecie dr. Henryka Maćkowiaka = The 90th anniversary of Henryk Maćkowiak, Ph.D. Jerzy Kijowski s. 345-348
90-lecie dr. Henryka Maćkowiaka = The 90th anniversary of Henryk Maćkowiak, Ph.D. Jerzy Kijowski s. 345-348
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Dzieje Lelisa i okolic", Jerzy Kijowski, Lelis 2011 : [recenzja] Adam Białczak Jerzy Kijowski s. 349-351
"Dzieje Lelisa i okolic", Jerzy Kijowski, Lelis 2011 : [recenzja] Adam Białczak Jerzy Kijowski (aut. dzieła rec.) s. 349-351
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przemówienie na pogrzebie pani Jadwigi Chętnikowej : (Nowogród - 14 marca 1995) Jerzy Kijowski s. 359, 359-0
Omówienie wybranych prac z historii regionalnej Jerzy Kijowski s. 372-378
W 75-lecie Aleksandra Drwęckiego Jerzy Kijowski s. 389-390
Kalendarium Jerzy Kijowski s. 413-414
Kalendarium Jerzy Kijowski s. 413-414
Jubileusze prof. Adama Dobrońskiego i prof. Andrzeja Skrzypka Jerzy Kijowski s. 444-447
Jubileusze prof. Adama Dobrońskiego i prof. Andrzeja Skrzypka Jerzy Kijowski s. 444-447
In memoriam : Henryk Ciszewski (1920–2013) Jerzy Kijowski s. 631-632
In memoriam : Henryk Ciszewski (1920–2013) Jerzy Kijowski s. 631-632
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Dzieje parafii i kościoła pod wezwaniem Ducha Świętego w Kadzidle", red. M. Przytocka, Kadzidło 2012 : [recenzja] Jerzy Kijowski M. Przytocka s. 633-638
"Dzieje parafii i kościoła pod wezwaniem Ducha Świętego w Kadzidle", red. M. Przytocka, Kadzidło 2012 : [recenzja] Jerzy Kijowski M. Przytocka (aut. dzieła rec.) s. 633-638
  Zacytuj
 • Udostępnij
25 lat OTN – rozważanie jubileuszowe Jerzy Kijowski s. 839-841