Znaleziono 44 artykuły

Stanisław Pajka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Regionalizm kurpiowski w latach międzywojennych Stanisław Pajka s. 26-45
Kurpiowska Puszcza Zielona w świadomości uczniów województwa ostrołęckiego Stanisław Pajka s. 27-41
Pisarze i badacze Kurpiowszczyzny Stanisław Pajka s. 27-29
Dziejopisowie małych ojczyzn : o nauczycielach badaczach regionalnych - kilka refleksji Stanisław Pajka s. 36-43
Kurpiowszczyzna w badaniach historycznych Stanisław Pajka s. 38-47
Odzyskanie niepodległości przez Polskę w 1918 roku w świadomości ostrołęckich maturzystów : (w świetle badań ankietowych z 1988 r.) Stanisław Pajka s. 56-68
Dwudziestolecie województwa : wyniki badań ankietowych Stanisław Pajka s. 57-64
Zainteresowania uczniów szkół średnich literaturą regionalną Stanisław Pajka s. 66-78
Pisarz i poeta Kurpiowszczyzny Stanisław Pajka s. 69-71
Nauczyciele o sobie i sytuacji w Polsce Stanisław Pajka s. 72-82
Mazowsze w świadomości maturzystów wybranych szkół z obszaru mazowieckiego Stanisław Pajka s. 73-93
Orientacja młodzieży w dziejach wsi i chłopów Stanisław Pajka s. 94-106
Region kurpiowski - zarys problematyki Stanisław Pajka s. 96-110
Kształtowanie się społecznego ruchu naukowego w regionie kurpiowskiej Puszczy Zielonej Stanisław Pajka s. 110-126
Doktorzy nauk - mieszkańcy województwa ostrołęckiego Stanisław Pajka s. 117-123
Stacja Naukowa w Ostrołęce Stanisław Pajka s. 119-128
Stacja Naukowa w Ostrołęce Stanisław Pajka s. 119-128
Wojna obronna Polski 1939 r. w świadomości uczniów : (wyniki sondażu) Stanisław Pajka s. 126-133
Kanon wybitnych Polaków w świetle badań młodzieży województwa ostrołęckiego Stanisław Pajka s. 129-135
Juliusz Foss - organizator "Tygodnika Ostrołęckiego" Stanisław Pajka s. 132-133
Dionizy Maliszewski - współtwórca grupy "Narew" Stanisław Pajka s. 134-135
Włodzimierz Rykowski - piewca Przasnysza Stanisław Pajka s. 136-137
'Mała Ojczyzna' w świadomości pracowników administracyjnych i działaczy samorządowych gmin Stanisław Pajka s. 193-200
O życiu i twórczości Adama Chętnika - kilka przypomnień i refleksji Stanisław Pajka s. 201-208
Nauczyciele województwa ostrołęckiego 1939-1945 Jerzy Kijowski Stanisław Pajka (aut. dzieła rec.) s. 212-214
O życiu i działalności Zofii Niedziałkowskiej : kilka refleksji Stanisław Pajka s. 217-224
Urzeczenie Kurpiami Stanisław Pajka s. 242-247
O stanie edukacji regionalnej na kurpiowszczyźnie : przyczynek do problematyki Stanisław Pajka s. 269-280
O księżach z parafii kurpiowskich zamordowanych w obozach hitlerowskich Stanisław Pajka s. 281-289
Mieczysław Bartniczak (1935-1999) Stanisław Pajka s. 283-287
Jubileusz profesora Bronisława Gołębiowskiego Stanisław Pajka s. 289-292
Ks. kanonik Mikołaj Mieczysław Mieszko (1892-1961) Edward Anuszkiewicz Stanisław Pajka s. 294-296
Współcześni badacze i popularyzatorzy Kurpiowszczyzny Waldemar Kamiński Stanisław Pajka (aut. dzieła rec.) s. 305-307
Wspomnienie pośmiertne o Leszku Bakule (1930-1997) Stanisław Pajka s. 316-318
Anna Kutrzeba-Pojnarowa (1913-1993) Stanisław Pajka s. 318-319
Czytając "Pamiętniki kombatantów Kurpiowszczyzny" Zbigniew Żerański Bronisław Gołębiowski (aut. dzieła rec.) Stanisław Pajka (aut. dzieła rec.) s. 327-330
Jak nobilitować prowincję? : centra i peryferie Stanisław Pajka Bronisław Gołębiowski (aut. dzieła rec.) s. 331-333
Z kroniki Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego (październik 1992 - październik 1993) Jerzy Kijowski Stanisław Pajka s. 336-339
Dla Syski Kurpie były centrum świata Stanisław Pajka s. 338-343
Członkowie zbiorowi OTN Stanisław Pajka s. 340-343
Co po Chętniku Stanisław Pajka s. 346-352
Związek Kurpiów - najmłodsze stowarzyszenie regionalne na Mazowszu i w Polsce Stanisław Pajka s. 354-358
Mikołaj Kozakiewicz 1923-1998 Stanisław Pajka s. 357-364
W 60-lecie urodzin Mieczysława Bartniczaka Stanisław Pajka s. 391-392