Tytuł Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego
ISSN 0860-9608
Wydawca Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 46
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego
1995, Tom 9

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nauka - kultura - region : w 20-lecie województwa ostrołęckiego i 10-lecie Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama Chętnika : kilka refleksji Andrzej J. Kozłowski s. 5-13
Ta pochodnia musi płonąć Mikołaj Kozakiewicz s. 14-17
20 lat województwa ostrołęckiego - historia i teraźniejszość Jerzy Dobek s. 18-28
Problemy rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich województwa ostrołęckiego Antoni Kożuch Stanisław Szlązak s. 29-42
Społeczno-ekonomiczne czynniki wpływające na rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w warunkach bezrobocia Ireneusz Lemański s. 43-49
20 lat Muzeum Okręgowego w Ostrołęce Bernard Kielak s. 50-56
Dwudziestolecie województwa : wyniki badań ankietowych Stanisław Pajka s. 57-64
Symbole wojny Adam Dobroński s. 65-71
Znad Orzyca rodem... Henryk Syska s. 72-96
Początki zorganizowanego ruchu ludowego na ziemiach obecnego województwa ostrołęckiego (1895-1907) Jerzy Kijowski s. 97-114
"Siewba" pierwsze pismo chłopskie na Mazowszu Wincenty Szydlik s. 115-126
Parafie w Ostrołęckiem Witold Jemielity s. 127-135
Kościół w Ostrołęce (1794-1914) Czesław Parzych s. 136-146
Z dziejów parafii Baranowo Adam Białczak s. 147-160
Z dziejów walk narodowowyzwoleńczych na Kurpiowszczyźnie (1794-1949) Wiesław Leszek Ząbek s. 161-172
Dzieje szkolnictwa na terenie woj. ostrołęckiego w okresie wojny i okupacji 1939-1945 Henryk Maćkowiak s. 173-186
Symbolika herbów miast północnego Mazowsza Krzysztof Braun Mateusz Braun s. 187-190
Mieszkańcy powiatu ostrołęckiego wobec problemów politycznych lat trzydziestych Janusz Gołota s. 191-214
Samorząd terytorialny a demokracja w makroregionie północno-wschodnim Polski : wybrane zagadnienia Andrzej J. Kozłowski s. 215-231
Szkoła w społeczności lokalnej a wartości regionalne Kazimierz Sopuch s. 232-241
Treści regionalne w edukacji ekologicznej Krzysztof Nowak s. 242-248
Regionalizm - zjawisko pozytywne Kazimierz Parszewski s. 249-259
Rozumienie demokracji przez uczniów ostatnich klas szkół podstawowych woj. ostrołęckiego Bronisław Gołębiowski s. 260-270
Dom w zwyczajach i obrzędach Kurpiowskiej Puszczy Zielonej Bernard Kielak s. 271-282
Problematyka badawcza pogranicza kurpiowsko-mazurskiego Marek Nowotka s. 283-298
Z dziejów Krasnosielca i okolic 1869-1939 Urszula Dembicka s. 299-309
Przyczynek do dziejów Czerwina i okolic : (do 1918 roku) Jan Boguski s. 310-316
Efektywność szkoleń bezrobotnych w województwie ostrołęckim Adam Pajka s. 317-334
Kazimierz Pułaski w Ostrołęce : 250 rocznica urodzin bohatera Polski i USA Antoni Lenkiewicz s. 335-345
Co po Chętniku Stanisław Pajka s. 346-352
Gadka o Adamie Chętniku Leszek Bakuła s. 353-358
Przemówienie na pogrzebie pani Jadwigi Chętnikowej : (Nowogród - 14 marca 1995) Jerzy Kijowski s. 359, 359-0
Najdawniejsze wspomnienia Mikołaj Kozakiewicz s. 360-369
Moje pokolenie nauczycieli : fragmenty pamiętnika Janina Kalinowska s. 370-388
W 75-lecie Aleksandra Drwęckiego Jerzy Kijowski s. 389-390
W 60-lecie urodzin Mieczysława Bartniczaka Stanisław Pajka s. 391-392
Puszcza Biała - Jej miłość : Maria Żywirska (1904-1980) Jan Długołęcki s. 393-399
Turystycznymi szlakami Puszczy Zielonej : (notatka przewodnika) Mirosław Bednarczyk s. 400-407
Marian Gotowiec (1913-1973) Robert Szydlik s. 408-410
Z działalności Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Tłuszczańskiej Tadeusz Sasin s. 411-413
20-lecie Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów Witold Wincenciak s. 414-418
Działalność Ostrołęckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w latach 1981-1995 : (rys historyczny) Maria Dłuska Elżbieta Nisiobęcka s. 419-421
Seminarium "Rozogi w dziejach pogranicza mazursko-kurpiowskiego" zorganizowanego z okazji 350-lecia Marek Nowotka s. 422-424
Na zakończenie Konkursu OTN "Moje Kurpie" Henryk Dąbrowski s. 425-429
Zbigniew Dziadosz. s. 430, 430-0
Z kroniki OTN i regionu 1995. s. 431-438