Znaleziono 9 artykułów

Wiesław Leszek Ząbek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wrzesień 1939 : (prawdy i fikcje) Wiesław Leszek Ząbek s. 11-32
Cytadela Warszawska - prawdy i fikcje Wiesław Leszek Ząbek s. 17-26
Wojna polsko-bolszewicka 1920 roku z perspektywy 80 lat Wiesław Leszek Ząbek s. 25-41
Józef Piłsudski a koncepcja walki zbrojnej a niepodległość Polski w kontekście doświadczeń Powstania Styczniowego 1863 i rewolucji 1905 roku Wiesław Leszek Ząbek s. 31-52
Legia Rycerska - prawdy i fikcje : z dziejów I Korpusu Polskiego (1917-1918) Wiesław Leszek Ząbek s. 53-74
Z dziejów walk narodowowyzwoleńczych na Kurpiowszczyźnie (1794-1949) Wiesław Leszek Ząbek s. 161-172
Józef Piłsudski – współczesne tradycje niepodległościowe w działalności organizacji społecznych i stowarzyszeń kombatanckich Wiesław Leszek Ząbek s. 191-203
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Twórcy Polski Niepodległej", oprac. Jan Engelgard, Andrzej Stawarz, Wiesław Leszek Ząbek, Warszawa 2008 : [recenzja] Emil Noiński Jan Engelgard (aut. dzieła rec.) Andrzej Stawarz (aut. dzieła rec.) Wiesław Leszek Ząbek (aut. dzieła rec.) s. 369-373
"Wrzesień 1939 roku : Mazowsze w wojnie obronnej Polski", red. Andrzej Stawarz i Wiesław Leszek Ząbek, Warszawa 2007 : [recenzja] Emil Noiński Andrzej Stawarz (aut. dzieła rec.) Wiesław Leszek Ząbek (aut. dzieła rec.) s. 376-379