Tytuł Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego
ISSN 0860-9608
Wydawca Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego
1989, Tom 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uwagi wstępne Adam Dobroński s. 3-5
Ziemie województwa ostrołęckiego pod koniec I wojny światowej i w pierwszych latach II Rzeczypospolitej Jerzy Kijowski s. 7-16
Działalność Polskiej Organizacji Wojskowej w powiecie przasnyskim w latach 1916-1918 Aleksander Drwęcki s. 17-25
Tajny zjazd oficerów legionowych w Ostrołęce w 1917 r. Janusz Gołota s. 26-32
5 Pułk Ułanów Zasławskich w walkach o niepodległość Tadeusz Kruszewski s. 33-40
Wilno - Komorowo : nieznana karta z początków Dywizji Litewsko-Białoruskiej Krzysztof Filipow s. 41-45
Polska oświata szkolna w powiecie ostrołęckim u progu niepodległości w 1918 r. Henryk Maćkowiak s. 46-55
Odzyskanie niepodległości przez Polskę w 1918 roku w świadomości ostrołęckich maturzystów : (w świetle badań ankietowych z 1988 r.) Stanisław Pajka s. 56-68
Ostrołęczanie okresu II Rzeczypospolitej Czesław Parzych s. 70-84
Życie społeczne w Ostrowi Mazowieckiej w okresie międzywojennym Zofia Mirkowicz s. 85-90
Przed wybuchem II wojny światowej : (mniej znane karty historii) Jerzy Kijowski s. 91-94
Ziemie nadnarwiańskie w planach operacyjnych Polski i Niemiec w roku 1939 Andrzej Rzepniewski s. 95-107
Walki obronne oddziałów polskich na obszarze obecnego województwa ostrołęckiego we wrześniu 1939 roku Stanisław Andryszczyk s. 108-125
Wojna obronna Polski 1939 r. w świadomości uczniów : (wyniki sondażu) Stanisław Pajka s. 126-133
Klon - kartka z historii. Walka o polską szkołę w gminie Rozogi w okresie międzywojennym Marek Nowotka s. 134-135
Dionizy Majewski (1893-1965) Henryk Maćkowiak s. 137-140
Wspomnienia wojenne 1939 roku Henryk Ciszewski s. 141-145
II Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego Jerzy Kijowski s. 146-149