Tytuł Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego
ISSN 0860-9608
Wydawca Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 60
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego
1993, Tom 7

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Regionalizm i badania naukowe : wprowadzenie do VII edycji "Zeszytów Naukowych" OTN Bronisław Gołębiowski s. 5-8
O regionalizmie i edukacji regionalnej Tadeusz Lewowicki s. 9-14
Historia Puszczy Zielonej w pracach Adama Chętnika Jerzy Kijowski s. 15-25
Działalność muzealnicza Adama Chętnika Bernard Kielak s. 26-33
Muzyczne zainteresowania Adama Chętnika Henryk Gadomski s. 34-39
Emigracja zarobkowa z Kurpiowszczyzny : (do I wojny światowej) Janusz Szczepański s. 40-51
Pogranicze kurpiowsko-mazurskie w pracach i działalności Adama Chętnika Marek Nowotka s. 52-56
Adam Chętnik jako poeta Czesław Parzych s. 57-65
Badacze dwu puszcz : Adam Chętnik (1885-1967) - Franciszek Kotula (1900-1983) Bronisław Gołębiowski s. 66-73
Chętnik nieznany : we wspomnieniach córki Teresa Chętnik s. 74-77
Kształtowanie się granic Puszczy Zielonej Adam Dobroński s. 78-85
Stosunki społeczeństwa miasta Kolna z Kurpiami Czesław Brodzicki s. 86-96
Kurpie w konfederacji barskiej : na 225 rocznicę konfederacji barskiej Wiesław Majewski s. 97-100
Z dziejów badań nad historią Puszczy Zielonej : (wybrane zagadnienia) Jerzy Kijowski s. 101-106
Szkolnictwo w Puszczy Zielonej Witold Jemielity s. 107-109
Kształtowanie się społecznego ruchu naukowego w regionie kurpiowskiej Puszczy Zielonej Stanisław Pajka s. 110-126
Puszcza Zielona w nowszych badaniach socjologicznych Bronisław Gołębiowski s. 127-132
Kurpie widziane z Łomży w okresie dwudziestolecia międzywojennego Witold Wincenciak s. 133-139
Źródła do dziejów Puszczy Zielonej (XIV-XX w.) Józef Kazimierski s. 140-149
Archiwum Diecezjalne w Łomży Edward Anuszkiewicz s. 150-151
Zwiastun kurpiowskiego ustronia Henryk Syska s. 152-169
Kurpie i Kaszubi - grupa regionalna czy grupa etniczna? Kazimierz Sopuch s. 170-179
Lokalne elity rządzące : próba definicji w oparciu o wstępną analizę wyników badań socjologicznych Andrzej J. Kozłowski s. 180-192
'Mała Ojczyzna' w świadomości pracowników administracyjnych i działaczy samorządowych gmin Stanisław Pajka s. 193-200
Z doświadczeń nauczyciela historii w upowszechnianiu treści regionalnych wśród dzieci i młodzieży Wincenty Szydlik s. 201-203
Kilka uwag o regionalizmie we Francji Witold Kubeł s. 204-208
Z przeszłości kółek rolniczych w województwie ostrołęckim Stanisław Szlązak s. 209-215
Aktualne problemy gospodarcze i samorządowe kółek rolniczych Władysław Podbielski s. 216-219
Co dalej z kółkami rolniczymi? Eugeniusz Niedzielski s. 220-223
Analiza sytuacji na rynku pracy w woj. ostrołęckim w latach 1990-1992 Andrzej Z. Bednarczyk Maria Świtalska s. 224-238
Zagrożenia więzi rodzinnej w sytuacji bezrobocia : na przykładzie obserwacji w Ostrowi Mazowieckiej Iwona Stachowiak s. 239-245
Działalność gospodarcza SKR województwa ostrołęckiego i kierunki jej doskonalenia Antoni Kożuch s. 246-253
Gleby organiczne i mineralno-organiczne sandru mazursko-kurpiowskiego Janusz Gotkiewicz Henryk Piaściński s. 254-262
Spotkania z nauczycielami w Puszczy Zielonej : ze wspomnień językoznawcy Barbara Falińska s. 263-267
Pamiętniki młodych nauczycieli 1993 Bronisław Śliwa s. 268-271
Moi kochani mali Kurpikowie Leszek Czyż s. 272-275
Z belferskiego stołka s. 276-280
Dziś trudno być nauczycielem s. 281-283
Wspomnienia z działalności Kółka Rolniczego i Koła Gospodyń Wiejskich na terenie wsi Młynarze : (z okazji 130-lecia założenia pierwszego Kółka Rolniczego w Polsce) Cecylia Kordal-Hewellowa s. 284-287
Z życiorysu kurpiowskiego artysty ludowego z Olszyn Stanisław Sieruta s. 288-289
To wszystko, co robiłem, było potrzebne Stanisław Topa s. 290-293
Ks. kanonik Mikołaj Mieczysław Mieszko (1892-1961) Edward Anuszkiewicz Stanisław Pajka s. 294-296
Aleksander Kopeć (1903-1978) Henryk Gadomski s. 297-299
Wykaz i omówienie niektórych prac historycznych dotyczących terenu woj. ostrołęckiego, wydanych w latach 1991-1992 Jerzy Kijowski s. 300-303
Henryka Ropiaka "Kurpie za króla Sasa" Jerzy Kijowski Henryk Ropiak (aut. dzieła rec.) s. 304-305
Współcześni badacze i popularyzatorzy Kurpiowszczyzny Waldemar Kamiński Stanisław Pajka (aut. dzieła rec.) s. 305-307
Żywa historia tułactwa mieszkańców rubieży ostrołęckiej Franciszek Jakubczak s. 307-309
Anna Kowalska o podziałach językowych Mazowsza Halina Karaś Anna Kowalska (aut. dzieła rec.) s. 310-311
Izba Tradycji 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Ostrołęce Wiesława Gałka s. 312-313
Katyń oskarża Jerzy Dziewirski s. 314-317
Anna Kutrzeba-Pojnarowa (1913-1993) Stanisław Pajka s. 318-319
Juliusz Korsak (1953-1992) s. 319-321
Czesława Konopkówna (1925-1993) Bernard Kielak s. 321-322
Józef Kulesza (1904-1992) Wincenty Szydlik s. 322-324
Stanowisko Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. A. Chętnika w sprawie usytuowania Ostrołęki i Kurpiowszczyzny w przyszłym podziale terytorialnym kraju (RP). s. 325-329
Seminarium naukowe regionalistów Wincenty Szydlik s. 330-332
Członkowie Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego w liczbach Wincenty Szydlik s. 333-335
Z kroniki Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego (październik 1992 - październik 1993) Jerzy Kijowski Stanisław Pajka s. 336-339
Członkowie zbiorowi OTN Stanisław Pajka s. 340-343
Wydawnictwa OTN w latach 1991-1993. s. 344, 344-0