Tytuł Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego
ISSN 0860-9608
Wydawca Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego
2004, Tom 18

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne. s. 6-9
[List Ministerstwa Nauki i Informatyzacji, Przewodn. KBN] Witold Rzepiński s. 12, 12-0
[List Posła na Sejm RP Jarosława Kalinowskiego]. Jarosław Kalinowski s. 13, 13-0
Historia bartnictwa na Mazowszu Bernard Kielak s. 14-25
Sytuacja i problemy pszczelarstwa mazowieckiego na przestrzeni ostatnich 20 lat Edmund Kapusta s. 26-31
Aktualny potencjał pszczelarstwa na Mazowszu : badania ankietowe Witold Rzepiński s. 32-47
Wpływ pszczelarstwa na ekosystemy i ochronę różnorodności biologicznej Grzegorz Ślązak s. 49-59
Działania niezbędne dla prawidłowego rozwoju pszczelarstwa na Mazowszu w warunkach konkurencji w Unii Europejskiej Jerzy Wilde s. 60-67
Próby przezwyciężania zapóźnień urbanizacyjnych w miastach północno-wschodniego Mazowsza w okresie międzywojennym Janusz Gołota s. 71-84
Rozwój idei doradztwa metodycznego oraz instytucji z nią związanych w okresie międzywojennym Krzysztof Chodkowski s. 85-90
Współpraca transgraniczna na północnym i wschodnim pograniczu Polski : budowa Europy zaczyna się na granicy Maria Greta s. 93-105
Makroekonomiczne efekty programu jednolitego rynku europejskiego Ewa Tomczak s. 106-112
Rozwój wschodnich regionów granicznych w aspekcie hiptoezy 'cumulative causation' Dariusz Urban s. 113-119
Polska w Zjednoczonej Europie : dziedzictwo przeszłości i wyzwania teraźniejszości Lucyna Wiśniewska-Rutkowska s. 120-132
Koniunktura w Polsce w aspekcie europejskich procesów integracyjnych Maciej Wejman s. 133-146
Polityka rolna Unii Europejskiej w latach 2000-2006 Bożena Elżbieta Damięcka s. 147-161
Społeczno-ekonomiczne zagadnienia opodatkowania polskiego rolnictwa Andrzej Bieńkowski s. 162-172
Problematyka kształtowania infrastruktury edukacyjnej w jednostkach samorządu terytorialnego Agnieszka Mieczkowska s. 173-192
Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego : organizacja i funkcjonowanie gminy Agnieszka Szabłowska s. 195-208
Ks. Władysław Skierkowski - wybitny badacz Kurpiowszczyzny Henryk Gadomski s. 211-222
Sesja popularno-naukowa pt. "Dziedzictwo kulturowe Mazowsza ze szczególnym uwzględnieniem Kurpiowskiej Puszczy Zielonej" Jerzy Kijowski s. 223-224
"Z ziemi kurpiowskiej" : przesłanie Adama Chętnika do młodzieży szkolnej Adam Chętnik s. 227-231
Spuścizna pieśni i poezji ludowej ostoją tożsamości kulturowej w drodze do Zjednoczonej Europy Ewa Chętnik-Donatowicz s. 232-234