Tytuł Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego
ISSN 0860-9608
Wydawca Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego
1990, Tom 4

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie do zeszytu czwartego Bronisław Gołębiowski s. 3-4
Kształtowanie się obecnego województwa ostrołęckiego Jerzy Kijowski s. 5-14
Kreowanie elit kierowniczych u schyłku Polski Ludowej : (wybrane aspekty z analiz badań ostrołęckich) Andrzej J. Kozłowski s. 15-26
Kurpiowska Puszcza Zielona w świadomości uczniów województwa ostrołęckiego Stanisław Pajka s. 27-41
Aspiracje i plany życiowe ósmioklasistów 1988 : (z wyników badań terenowych w woj. ostrołęckim) Teresa Kołakowska-Bajtlik s. 42-54
Ruchy ludnościowe na pograniczu mazursko-kurpiowskim : (po II wojnie światowej w gminie Rozogi) Marek Nowotka s. 55-64
Aktualne problemy rolnictwa województwa ostrołęckiego Eugeniusz Niedzielski Stanisław Szlązak s. 65-69
Warzywnictwo i sadownictwo na terenie woj. ostrołęckiego w latach 1984-1988 i perspektywy rozwoju Grażyna Gawkowska Janusz Jaworowski Zdzisław Kawecki s. 70-76
Przetwórstwo owocowo-warzywne w województwie ostrołęckim Janusz Jaworowski Zdzisław Kawecki Elżbieta Miłońska s. 77-82
Pracownicze ogrody działkowe w woj. ostrołęckim Janusz Jaworowski Zdzisław Kawecki Elżbieta Ziółkowska s. 83-91
Stan środowiska i formy jego ochrony na terenie województwa ostrołęckiego Andrzej Kucharczyk s. 92-102
Sytuacja i działalność Kościoła rzymskokatolickiego w Ostrołęce w latach 1945-1990 : (wybrane fakty i problemy) Czesław Parzych s. 103-116
Brokowskie znaki zapytania Adam Dobroński s. 117-122
Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki : historia i dzień dzisiejszy Jadwiga Nowicka s. 123-129
Działalność Muzeum Okręgowego w Ostrołęce w ochronie kurpiowskiej sztuki ludowej Bernard Kielak s. 130-140
O działalności Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego w latach 1975-1990 Henryk Białobrzeski s. 141-146
Kurpie i Puszcza Zielona w literaturze Jan Kaczyński s. 147-167
Poeci jedynego miejsca : szkic o pograniczu poezji ludowej i poezji profesjonalnej, oparty na przykładach twórczości Walerii Żarnochowej, Wacława Lipowskiego i Tadeusza Machnowskiego Wojciech Woźniak s. 168-178
Pamiętnikarze ludowi Kurpiowszczyzny Bronisław Gołębiowski s. 179-189
Opinie maturzystów ostrołęckich i studentów Łomży o kulturze : próba analizy porównawczej wyników badań Henryk Białobrzeski s. 190-199
O życiu i twórczości Adama Chętnika - kilka przypomnień i refleksji Stanisław Pajka s. 201-208
Nauczycielskie dole i niedole Julia Hołdakowska s. 209-215
Prowincjonalna siłaczka Zdzisława Milik s. 216-222