Tytuł Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego
ISSN 0860-9608
Wydawca Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego
2005, Tom 19

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wyprawa przeciw gwardiom i bitwa pod Ostrołęką (1831) Maciej Rybiński s. 7-24
Bernardyni w Ostrołęce : proces fundacyjny Barbara Kalinowska s. 25-41
Relacje ewangelicko-katolickie na Mazowszu Północnym w I połowie XIX wieku : sprawa ostrołęcka Jan Mironczuk s. 42-51
Trudności w przekazywaniu dziedzictwa kulturowego oraz sposoby ich przezwyciężania Roman Gawrych s. 52-58
Polityka regionalna jako lokalny wymiar integracji europejskiej Bożena Elżbieta Damięcka s. 61-76
Europejska integracja walutowa do ESW : (cz. 1) Wirginia Doryń s. 77-91
Europejska integracja walutowa : od ESW po raport Delors'a : (cz. 2) Wirginia Doryń s. 92-102
Wspólnotowa polityka rolna i jej reforma a Strategia Lizbońska Maria Greta Krzysztof Lewandowski s. 103-119
Szanse rozwoju rynku żywności ekologicznej Mariola Grzybowska-Brzezińska s. 120-129
Obawy Polaków związane z ekonomicznym i społecznym aspektem integracji Polski z UE i wprowadzeniem euro Paulina Cichomska Sylwia Gawrońska Kamil Głowacki Anna Strzemińska Małgorzata Służewska Dorota Zielińska s. 130-141
System ubezpieczeń społecznych w rolnictwie Andrzej Bieńkowski s. 142-161
Zasługi Adama Chętnika w szerzeniu ideałów 'swojszczyzny kurpiowskiej' Ewa Chętnik-Donatowicz s. 165-172
Od czego pochodzi nazwa Kurpie? Henryk Dąbrowski s. 173-175
Czy warto uczyć fizyki Robert Piątek s. 176-182
"Pradzieje Równiny Kurpiowskiej", Ewa Kawałkowa, Jaszczułty 2003 : [recenzja] Jacek Woźny Ewa Kawałkowa (aut. dzieła rec.) s. 185-192
Uwagi do recenzji autorstwa Jacka Woźnego pracy Ewy Kawałkowej "Pradzieje Równiny Kurpiowskiej" Ewa Kawałkowa s. 193-200
W odpowiedzi pani Ewie Kawałkowej Jacek Woźny s. 201-202
"Tłuszcz. Studia i szkice z dziejów", Robert Szydlik, Tłuszcz 2004 : [recenzja] Jerzy Kijowski Robert Szydlik (aut. dzieła rec.) s. 203-207