Tytuł Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego
ISSN 0860-9608
Wydawca Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 51
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego
1994, Tom 8

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe przed swoim dziesięcioleciem : kilka refleksji Andrzej J. Kozłowski s. 5-8
Budziciel puszczy (część II) Henryk Syska s. 9-37
Kurpiowszczyzna w badaniach historycznych Stanisław Pajka s. 38-47
Układ administracyjny ziemi ostrołęckiej dawniej i dziś Witold Jemielity s. 48-56
Z dziejów Rozóg i okolic Zbigniew Kudrycki Marek Nowotka s. 57-70
Z dziejów Krasnosielca i okolic (1386-1869) Urszula Dembicka s. 71-87
Bezrobocie - zmiany strukturalne zatrudnienia w woj. ostrołęckim w latach 1989-1993 Andrzej Z. Bednarczyk Maria Świtalska s. 88-103
Socjologiczno-psychologiczne aspekty rozwoju małej przedsiębiorczości Ireneusz Lemański s. 104-117
Rolnictwo ostrołęckie a gospodarka rynkowa Henryk Lelusz s. 118-125
Samorząd Kółek Rolniczych w opinii jego członków Antoni Kożuch Stanisław Szlązak s. 126-133
Rola doradztwa rolniczego w procesie wielofunkcyjnego rozwoju wsi Witold Rzepiński s. 134-136
Problem ochrony środowiska w Zespole Elektrowni 'Ostrołęka' Jerzy Łatkowski s. 137-143
Niektóre problemy edukacji dla demokracji w świetle badań na Kurpiowszczyźnie Bronisław Gołębiowski s. 144-162
Zainteresowania czytelnicze mieszkańców Ostrołęki Marianna Olk s. 163-174
Co chcą znaleźć w bibliotece czytelnicy z Krasnosielca Krystyna Wierzbicka-Rybacka s. 175-182
Co chcą znaleźć z bibliotece czytelnicy z Krasnosielca Krystyna Wierzbicka-Rybacka s. 175-182
Z dziejów ostrołęckiej społeczności żydowskiej i jej bibliotek 1804-1939 Władysław Niksa s. 183-200
Adam Chętnik w percepcji młodzieży szkolnej Leszek Czyż s. 201-205
Moje spotkania z Kurpiami Mikołaj Kozakiewicz s. 206-209
Ze wspomnień ostrołęckich Leszek Bakuła s. 210-217
Miasto moich przodków i 'raj dzieciństwa, co na zawsze zostaje' Antoni Lenkiewicz s. 218-227
Wieś Durlasy we wspomnieniach : fragmenty większej całości Czesław Parzych s. 228-241
Urzeczenie Kurpiami Stanisław Pajka s. 242-247
Wspomnienia Helena Tanianis s. 248-251
Moje wspomnienia z pracy nauczycielskiej w Jazgarce i Klimkach w latach 1945-1947 Maria Budzichowska s. 252-265
Wspomnienie o Janie Kobusie - żołnierzu AK, więźniu Stutthofu, wiejskim nauczycielu Stanisław Śniadała s. 266-280
O księżach z parafii kurpiowskich zamordowanych w obozach hitlerowskich Stanisław Pajka s. 281-289
Kurpiowscy laureaci Nagrody im. Oskara Kolberga Bernard Kielak s. 290-302
Czy ja urodziłem się Kurpiem? Jan Z. Długołęcki s. 303-306
Ostrowska 'Alma Mater' Adam Dobroński s. 307-310
W służbie małych ojczyzn Zygfryd Rekosz s. 311-318
Kongres i Rada Krajowa Regionalnych Towarzystw Kultury Marian Mieszkowski s. 319-322
Współczesne życie naukowo-kulturalne i kształcenie regionalne na Kaszubach Edward Breza s. 323-335
"Związek Górali w Zakopanem pod Wezwaniem Błogosławionego Jędrzeja Boboli" : (nazwa odpisana z oryginalnej książki protokołów, założonej w dniu I-go Walnego Zgromadzenia - 27 marca 1904 r.) Walenty Obrochta s. 336-343
Z działalności Towarzystwa Kultury im. Juliana Goslara w Kolbuszowej Józef Sudoł s. 344-349
Z działalności Towarzystwa Kurpiowskiego "Strzelec" w Czarni Maria Olszewska s. 350-354
Rola "Łącznika Mazowieckiego" w upowszechnianiu treści regionalnych Wincenty Szydlik s. 355-361
Z doświadczeń w klasie autorskiej w Myszyńcu Stefania Prusaczyk s. 362-365
Wydawnictwa regionalne woj. ostrołęckiego za lata 1993-1994 Bernard Kielak s. 366-371
Omówienie wybranych prac z historii regionalnej Jerzy Kijowski s. 372-378
Badania gwary kurpiowskiej na obozach gwaroznawczych Henryka Sędziak s. 379-383
Sprawozdanie z V-tego Kongresu Regionalnych Towarzystw Kultury Tadeusz Żebrowski s. 384-386
Sprawozdanie z Seminarium "Mazury - tragedia pogranicza" Marek Nowotka s. 387-388
Studia historyczne w Ostrołęce Jadwiga Rusoł s. 389-390
III Walne Zgromadzenie Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama Chętnika w Ostrołęce Kazimierz Parszewski s. 391-392
Skład Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama Chętnika w Ostrołęce : (kadencja 1993-1997). s. 393, 393-0
Statut Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama Chętnika w Ostrołęce. s. 394-405
Z kroniki Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama Chętnika (listopad 1993 - listopad 1994) s. 406-413
Nowi członkowie OTN s. 414-415
Zmarli członkowie OTN s. 415, 415-0
Dotychczasowe publikacje OTN. s. 416-417