Znaleziono 7 artykułów

Witold Rzepiński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
[List Ministerstwa Nauki i Informatyzacji, Przewodn. KBN] Witold Rzepiński s. 12, 12-0
Aktualny potencjał pszczelarstwa na Mazowszu : badania ankietowe Witold Rzepiński s. 32-47
Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w nawiązaniu do założeń ery ekologicznej Witold Rzepiński s. 121-132
Małe i średnie przedsiębiorstwa w aktywizacji obszarów wiejskich na Kurpiowszczyźnie Witold Rzepiński s. 125-141
Rola doradztwa rolniczego w procesie wielofunkcyjnego rozwoju wsi Witold Rzepiński s. 134-136
Wsparcie finansowe Unii Europejskiej jako czynnik umożliwiający dywersyfikację dochodów rodzin rolniczych Urszula Rzepińska Witold Rzepiński s. 253-263
Doradztwo rolnicze wobec nowych zadań Witold Rzepiński s. 323-329