Tytuł Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego
ISSN 0860-9608
Wydawca Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 27
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego
1988, Tom 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Tadeusz Lewowicki s. 3-5
Gospodarcze funkcje województwa ostrołęckiego Henryk Jezierski s. 7-17
Przyrodnicze i społeczno-ekonomiczne problemy rozwoju rolnictwa w woj. ostrołęckim Eugeniusz Niedzielski s. 18-30
Infrastrukturalne uwarunkowania rozwoju rolnictwa w województwie ostrołęckim Stanisław Szlązak s. 31-40
Działanie popiołu z węgla kamiennego na glebę i rośliny : wstęp. s. 41-42
Część I : wpływ popiołu na właściwości fizyko-chemiczne gleby Janusz Lisowski Grzegorz Nowak Jerzy Ponikiewski s. 43-45
Część II : wpływ popiołów na procesy fizjologiczne i biochemiczne roślin Aleksander Socha Eugeniusz Sójka s. 46-48
Część III : wpływ popiołów na rośliny uprawne Zdzisław Ciećko s. 49-51
Część IV : wpływ popiołu na rośliny ogrodnicze Zdzisław Kawecki Zofia Tomaszewska s. 52-53
Część V : wpływ popiołów na rośliny leśne Jerzy Czapla s. 54-55
Działanie popiołu z węgla kamiennego na glebę i rośliny : wnioski. s. 55-59
Problemy produkcji zwierzęcej w kontekście niedoborów mineralnych Józef Zakrzewski s. 60-66
Stan kadr nauczycielskich i obraz oczekiwań wobec szkoły i nauczycieli Andrzej Gumkowski s. 68-80
O uspołecznieniu szkoły : (głos dyskusyjny) Jan Pietrzak s. 81-86
Środowiskowe uwarunkowania aspiracji ośmioklasistów : (z badań sondażowych) Teresa Kołakowska-Bajtlik s. 87-93
Orientacja młodzieży w dziejach wsi i chłopów Stanisław Pajka s. 94-106
"Ostrów Mazowiecka. Zarys dziejów", Adam Dobroński, Ostrów Mazowiecka 1988 : [recenzja] Jerzy Kijowski Adam Dobroński (aut. dzieła rec.) s. 108-109
"Wojciech Bogumił Jastrzębowski i jego zakład Praktyki Leśnej w Feliksowie koło Broku", Benon Dymek, Ostrołęka 1988 : [recenzja] Jerzy Kijowski Benon Dymek (aut. dzieła rec.) s. 109-110
"Stanisław Sudrowski z Ostrołęki, pisarz kalwiński z XVI wieku", Wojciech Woźniak, Ostrołęka 1988 : [recenzja] Jerzy Kijowski Wojciech Woźniak (aut. dzieła rec.) s. 110-111
"Bibliografia Ostrołęki", oprac. i red. Elżbieta Zielińska, Warszawa 1988 : [recenzja] Jerzy Kijowski Elżbieta Zielińska (aut. dzieła rec.) s. 111-113
Dwa lata istnienia Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego w Ostrołęce Henryk Maćkowiak s. 114-116
Doktorzy nauk - mieszkańcy województwa ostrołęckiego Stanisław Pajka s. 117-123
Kazimierz Piotrowski (1891-1939) Jerzy Kijowski s. 124-128
Stanisław Sienicki (1892-1946) Elżbieta Zielińska s. 129-131
Juliusz Foss - organizator "Tygodnika Ostrołęckiego" Stanisław Pajka s. 132-133
Dionizy Maliszewski - współtwórca grupy "Narew" Stanisław Pajka s. 134-135
Włodzimierz Rykowski - piewca Przasnysza Stanisław Pajka s. 136-137