Tytuł Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego
ISSN 0860-9608
Wydawca Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego
2007, Tom 21

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie. s. 5-6
Bitwa pod Ostrołęką 1807 roku : przyczynek Norbert Kasperek s. 9-25
Życie religijne w parafiach Puszczy Kurpiowskiej Witold Jemielity s. 27-40
Społeczność żydowska w okręgu bożniczym w Ostrołęce do okresu powstania styczniowego Jan Mironczuk s. 43-73
Rzymskokatolicy a inne wyznania chrześcijańskie w powiecie ostrołęckim Jan Mironczuk s. 75-101
Komisja księży-patriotów 1949-1955 w polskim Kościele na przykładzie dekanatu ostrołęckiego Małgorzata Lubecka s. 103-115
Konferencje naukowe OTN Jerzy Kijowski s. 117-123
Bibliografia zawartości "Zeszytów Naukowych OTN" za lata 1997-2006 Bernard Kielak s. 125-147
Działalność Zespołu Elektrowni Ostrołęka S.A. w aspekcie rozwoju polskiej energetyki Wojciech Kijowski s. 149-160
Dyplomacja sukcesu? Międzynarodowa aktywność ekipy Edwarda Gierka w latach 1971-1975 Andrzej Skrzypek s. 163-205
Wybrane zagadnienia teorii zachowania konsumenta Agnieszka Brelik Ireneusz Żuchowski s. 207-231
Etyka a kultura organizacyjna dyrektora szkoły Roman Gawrych s. 233-241
Rola i znaczenie szkół przyzakładowych w rozwoju przemysłu do roku 1990 Jerzy Jaworski s. 243-247
Ogólna charakterystyka przestępczości nieletnich w świetle literatury przedmiotu Rafał Kubicki s. 249-257
Rola kultury w marketingu terytorialnym Adam Mateusz Suchecki s. 259-269
Komunikacja w organizacji Marta Urban s. 271-280
Komunikacja społeczna, wysłuchiwanie i informowanie Aleksandra Nowak s. 283-297
Polityka regionalna Aleksandra Nowak s. 299-311