Tytuł Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego
ISSN 0860-9608
Wydawca Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 41
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego
1996, Tom 10

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
W hołdzie Adamowi Chętnikowi Andrzej J. Kozłowski s. 5-12
Przez regionalne i narodowe do ogólnoludzkiego : na przykładzie literatury Kazimierz Sopuch s. 13-21
Adam Chętnik i Władysław Skierkowski - widzenie regionu kurpiowskiego Puszczy Zielonej Bernard Kielak s. 22-26
Pisarze i badacze Kurpiowszczyzny Stanisław Pajka s. 27-29
Pogranicze kurpiowsko-mazurskie w pracach badaczy i pisarzy Marek Nowotka s. 30-35
Dziejopisowie małych ojczyzn : o nauczycielach badaczach regionalnych - kilka refleksji Stanisław Pajka s. 36-43
Antropologiczne problemy badania społeczności pierwotnych Marek Wołodźko s. 45-54
Dlaczego Żywirska nieznana? Jan Zygmunt Długołęcki s. 55-62
Kurp Gdański Czesław Parzych s. 63-68
Pisarz i poeta Kurpiowszczyzny Stanisław Pajka s. 69-71
Organizacja lokalnej siły zbrojnej w Obwodzie Ostrołęckim i Przasnyskim w czasie Powstania Listopadowego Adam Białczak s. 72-85
Społeczeństwo powiatu ostrołęckiego i Ostrołęki w okresie międzywojennym Janusz Gołota s. 86-102
Przykłady zainteresowania mieszkańców powiatu ostrołęckiego losem Polaków żyjących poza granicami kraju oraz obroną interesów polskiej polityki zagranicznej w latach Drugiej Rzeczypospolitej Wiktor Maciej Cieślak s. 103-107
Sytuacja społeczno-ekonomiczna w gminach kurpiowskich i drobnoszlachecko-chłopskich powiatu ostrołęckiego w latach Drugiej Rzeczypospolitej Wiktor Maciej Cieślak s. 108-128
Rozogi - wieś mazurska a Kurpie Zbigniew Kudrzycki s. 129-141
Cerkwie pułkowe w Ostrołęce Jacek Szczepański s. 142-145
Ziemia Tłuszczańska okiem XIX-wiecznego lekarza Robert Szydlik s. 146-152
Przenikanie kultury ludowej do robotniczej na przełomie XIX i XX wieku na przykładzie Tłuszcza po zbudowaniu linii kolejowej Wincenty Szydlik s. 153-160
Sytuacja społeczno-gospodarcza Różana po II wojnie światowej Dariusz Budelewski s. 161-169
Ostrołęka w okresie od lipca 1944 roku do stycznia 1945 roku - wyzwolenie miasta przez Armię Radziecką Jerzy Kijowski s. 170-175
Współczesny kryzys ekologiczny a technika Zbigniew Hull s. 177-187
Czynniki produkcji w rolnictwie woj. ostrołęckiego w latach 1975-1994 Sławomir Jankowski Janusz Jaworowski s. 188-216
Z badań nad rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw w woj. ostrołęckim Antoni Kożuch Stanisław Szlązak s. 217-226
Zmiana struktury podmiotowej i własnościowej przedsiębiorstw w województwie ostrołęckim Eugeniusz Niedzielski Marianna Zaborowska s. 227-235
Zarządzanie finansami lokalnymi - elity lokalne a pieniądz publiczny Andrzej J. Kozłowski s. 236-259
Wzrost i plonowanie kilku odmian buraka ćwikłowego w zależności od rodzaju nawożenia w warunkach Lelisa Elżbieta Dawid Zdzisław Kawecki s. 260-267
Uprawa marchwi w warunkach Lipnik w woj. ostrołęckim Zdzisław Kawecki Celina Kiernozek s. 268-272
Uwarunkowania systemu oświaty Andrzej J. Kozłowski s. 273-277
Zarządzanie finansami lokalnymi Iwona Zofia Czaplicka M. Ciborowska-Kubiak (aut. dzieła rec.) Andrzej J. Kozłowski (aut. dzieła rec.) I. Nawrolska (aut. dzieła rec.) s. 278-281
Omówienie pracy Janusza Szczepańskiego "Wojna 1920 roku na Mazowszu i Podlasiu" Jerzy Kijowski s. 282-284
10-lecie Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego : omówienie publikacji Bernard Kielak s. 285-286
Zbiory regionalne Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Ostrołęce Elżbieta Zielińska s. 287-291
40 lat Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Józef Borzynkowski s. 292-297
Sesja popularno-naukowa "Tradycje niepodległościowe na Mazowszu Północno-wschodnim Jerzy Kijowski s. 298-299
II Ogólnopolski Zjazd Historyków Regionalistów (22-24.11.1996 r.) Jerzy Kijowski s. 300-301
Informacja o konferencji naukowo-szkoleniowej "Choroby odzwierzęce w codziennej praktyce lekarza" Józef Zakrzewski s. 302-303
Informacja z obrad I Zjazdu Związków Kurpiów Jan Boguski s. 304-308
Rola nauczyciela w utrwalaniu tożsamości regionalnej Leszek Czyż s. 309-311
Doświadczenia z pieśnią Kurpiowską Henryk Gadomski s. 312-313
Mira Zimińska-Sygietyńska : wspomnienia Zygfryd Rekosz s. 314-315
Wspomnienie pośmiertne o Leszku Bakule (1930-1997) Stanisław Pajka s. 316-318