Tytuł Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego
ISSN 0860-9608
Wydawca Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego
1987, Tom 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji. s. 3-4
Regionalne towarzystwa naukowe Bronisław Gołębiowski s. 5-10
Puszcza Zielona ostatnią ostoją Dzikowian (maj-grudzień 1735 r.) Wiesław Majewski s. 12-27
Chłopską przemienić dolę... Henryk Syska s. 28-45
Wydarzenia rewolucyjne 1905-1907 roku na terenach obecnego województwa ostrołęckiego Henryk Maćkowiak s. 46-53
Motywy wyboru przez uczniów liceum ogólnokształcącego Tadeusz Zaniewski s. 55-65
Zainteresowania uczniów szkół średnich literaturą regionalną Stanisław Pajka s. 66-78
Pracownicy urzędów administracji państwowej województwa ostrołęckiego w świetle badań socjologicznych Andrzej Kozłowski s. 79-91
Twórczość Henryka Syski a rzeczywistość historyczna Adam Dobroński s. 93-104
Gawęda w twórczości Henryka Syski Wojciech Woźniak s. 105-113
Nauczycielskie lata w Zarębach Zofia Stuszewska s. 115-127
Z życiorysu chłopa - działacza Stanisław Ceberek s. 128-138
Przegląd wydawnictw o regionie Jerzy Kijowski s. 140-152
Wydawnictwa Klubu Literackiego 'Narew' : (nota) Wojciech Woźniak s. 153-157