Tytuł Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego
ISSN 0860-9608
Wydawca Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 116
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego
2013, Tom 27

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie. s. 13-14
Wprowadzenie s. 13-14
  Zacytuj
 • Udostępnij
Z dziejów kurpiowskiego wychodźstwa zarobkowego do Ameryki Północnej w latach 1880–1918 na przykładzie gminy Baranowo = From the history of the paid emigration of the Kurpie Region to North America in 1880–1918 years on the example of the Baranowo commune Adam Białczak s. 17-34
Z dziejów kurpiowskiego wychodźstwa zarobkowego do Ameryki Północnej w latach 1880–1918 na przykładzie gminy Baranowo = From the history of the paid emigration of the Kurpie Region to North America in 1880–1918 years on the example of the Baranowo commune Adam Białczak s. 17-34
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rozwój pożarnictwa w powiecie makowskim w okresie międzywojennym = The firefighting development in makowski district between the war period Dariusz Budelewski s. 35-47
Rozwój pożarnictwa w powiecie makowskim w okresie międzywojennym = The firefighting development in makowski district between the war period Dariusz Budelewski s. 35-47
  Zacytuj
 • Udostępnij
Analiza wybranych ostrołęckich chrematonimów = An analysis of selected chrematonyms in the town of Ostrołęka Dorota Czyż s. 48-58
Analiza wybranych ostrołęckich chrematonimów = An analysis of selected chrematonyms in the town of Ostrołęka Dorota Czyż s. 48-58
  Zacytuj
 • Udostępnij
Armia Sowiecka na Warmii i Mazurach w latach 1945–1948 : szkic do monografii = The Soviet Army in Warmia and Mazury in 1945–1948 : A Monographic Sketch Witold Gieszczyński s. 59-75
Armia Sowiecka na Warmii i Mazurach w latach 1945–1948 : szkic do monografii = The Soviet Army in Warmia and Mazury in 1945–1948 : A Monographic Sketch Witold Gieszczyński s. 59-75
  Zacytuj
 • Udostępnij
Problem władzy i system demokratyczny w świetle wiodących periodyków metropolii białostockiej i warmińskiej po 1989 roku = The problem of power and democratic system in the light of the leading periodicals metropolis Bialystok and Warmia after 1989 Wojciech Guzewicz s. 76-93
Problem władzy i system demokratyczny w świetle wiodących periodyków metropolii białostockiej i warmińskiej po 1989 roku = The problem of power and democratic system in the light of the leading periodicals metropolis Bialystok and Warmia after 1989 Wojciech Guzewicz s. 76-93
  Zacytuj
 • Udostępnij
Żydzi w dziejach Ostrołęki = Jews in the history of Ostrołęka Jan Mironczuk s. 94-101
Żydzi w dziejach Ostrołęki = Jews in the history of Ostrołęka Jan Mironczuk s. 94-101
  Zacytuj
 • Udostępnij
Społeczne aspekty wdrażania systemów jakości – studium przypadku = Social aspects of quality systems implementation – case study Mirosław Rosak Ewa Żebrowska-Rosak s. 102-113
Społeczne aspekty wdrażania systemów jakości – studium przypadku = Social aspects of quality systems implementation – case study Mirosław Rosak Ewa Żebrowska-Rosak s. 102-113
  Zacytuj
 • Udostępnij
Próba opanowania Ostrołęki przez gen. Jana Nepomucena Umińskiego na przełomie marca i kwietnia 1831 roku = An attempt at occupying Ostrołęka made by General Jan Nepomucen Umiński on the turn of March and April 1831 Tomasz Strzeżek s. 114-128
Próba opanowania Ostrołęki przez gen. Jana Nepomucena Umińskiego na przełomie marca i kwietnia 1831 roku = An attempt at occupying Ostrołęka made by General Jan Nepomucen Umiński on the turn of March and April 1831 Tomasz Strzeżek s. 114-128
  Zacytuj
 • Udostępnij
”Heimat sind unbeschwerte Kindheitstage” : ‘Heimat’ und deren jetzige Wahrnehmung = “Heimat Is a Carefree Childhood” : Heimat and its Contemporary Perceptron Radosław Supranowicz s. 129-143
”Heimat sind unbeschwerte Kindheitstage” : ‘Heimat’ und deren jetzige Wahrnehmung = “Heimat Is a Carefree Childhood” : Heimat and its Contemporary Perceptron Radosław Supranowicz s. 129-143
  Zacytuj
 • Udostępnij
Style kierowania w spółdzielniach w regionie kurpiowskim na przykładzie Spółdzielni Mieszkaniowej w Łomży = Management styles in cooperatives based on a housing association in Łomża Beata Piekarska Ireneusz Żuchowski s. 144-154
Style kierowania w spółdzielniach w regionie kurpiowskim na przykładzie Spółdzielni Mieszkaniowej w Łomży = Management styles in cooperatives based on a housing association in Łomża Beata Piekarska Ireneusz Żuchowski s. 144-154
  Zacytuj
 • Udostępnij
Znaczenie i funkcje nowych mediów w transferze informacji o produktach terytorialnych : wybrane aspekty = The role and functions on new media in information transfer about territorial products : selected aspects Miłosz Babecki s. 157-170
Znaczenie i funkcje nowych mediów w transferze informacji o produktach terytorialnych : wybrane aspekty = The role and functions on new media in information transfer about territorial products : selected aspects Miłosz Babecki s. 157-170
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zachowanie kierowcy w trudnej sytuacji drogowej = The behavior of the driver in difficult driving situations Dariusz Borkowski s. 171-184
Zachowanie kierowcy w trudnej sytuacji drogowej = The behavior of the driver in difficult driving situations Dariusz Borkowski s. 171-184
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rozwój usług outsourcingowych w dobie kryzysu gospodarczego w Polsce = Development of outsourcing services in the age of an economic crisis in Poland Wiesław Breński s. 185-194
Rozwój usług outsourcingowych w dobie kryzysu gospodarczego w Polsce = Development of outsourcing services in the age of an economic crisis in Poland Wiesław Breński s. 185-194
  Zacytuj
 • Udostępnij
Procedury ustalania zysku bilansowego i podatkowego = The procedures for determining the balance sheet and tax profit Renata Burchart s. 195-209
Procedury ustalania zysku bilansowego i podatkowego = The procedures for determining the balance sheet and tax profit Renata Burchart s. 195-209
  Zacytuj
 • Udostępnij
Pojęcie wiedza w teorii i praktyce = Notion knowledge in theory and for practice Dorota Chmielewska-Muciek s. 210-221
Pojęcie wiedza w teorii i praktyce = Notion knowledge in theory and for practice Dorota Chmielewska-Muciek s. 210-221
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przedsiębiorczość jako przesłanka rozwoju innowacyjnych powiązań integracyjnych w agrobiznesie = Entrepreneurship as a determinant for the development of innovative structures of integration in agribusiness Roman Chorób s. 222-231
Przedsiębiorczość jako przesłanka rozwoju innowacyjnych powiązań integracyjnych w agrobiznesie = Entrepreneurship as a determinant for the development of innovative structures of integration in agribusiness Roman Chorób s. 222-231
  Zacytuj
 • Udostępnij
Centra handlowe jako wyznacznik współczesnych trendów w handlu i konsumpcji = Shopping Centers as a discriminant of modern trends in consumption and commerce Kazimierz Cyran Sławomir Dybka s. 232-243
Centra handlowe jako wyznacznik współczesnych trendów w handlu i konsumpcji = Shopping Centers as a discriminant of modern trends in consumption and commerce Kazimierz Cyran Sławomir Dybka s. 232-243
  Zacytuj
 • Udostępnij
Analiza możliwości pomiarów rozszerzalności liniowej kompozytów o dużej przewodności cieplnej z wykorzystaniem metod analitycznych = Analysis of possibility of linear expansion measurements on composites of high thermal conductivity using analytical methods Łukasz Dul s. 244-259
Analiza możliwości pomiarów rozszerzalności liniowej kompozytów o dużej przewodności cieplnej z wykorzystaniem metod analitycznych = Analysis of possibility of linear expansion measurements on composites of high thermal conductivity using analytical methods Łukasz Dul s. 244-259
  Zacytuj
 • Udostępnij
Opcja egzotyczna – innowacyjny instrument inżynierii finansowej = Exotic option – innovate instrument financial engineering Ewa Dziawgo s. 260-273
Opcja egzotyczna – innowacyjny instrument inżynierii finansowej = Exotic option – innovate instrument financial engineering Ewa Dziawgo s. 260-273
  Zacytuj
 • Udostępnij
Organizacyjny błąd medyczny = Organisational medical malpractic Aleksandra Engler-Jakubiak s. 274-288
Organizacyjny błąd medyczny = Organisational medical malpractic Aleksandra Engler-Jakubiak s. 274-288
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zjawisko migracji – rys historyczny = Phenomenon of the migration – outline of the history Krzysztof Głowiak s. 289-308
Zjawisko migracji – rys historyczny = Phenomenon of the migration – outline of the history Krzysztof Głowiak s. 289-308
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zarządzanie ryzykiem w środowisku wieloprojektowym – zarys problematyki = Risk management in a multi-project environment – outline of issues Mariusz Hofman s. 309-318
Zarządzanie ryzykiem w środowisku wieloprojektowym – zarys problematyki = Risk management in a multi-project environment – outline of issues Mariusz Hofman s. 309-318
  Zacytuj
 • Udostępnij
Szlak kulturowy – nowa strategia uobecniania przeszłości = Cultural route – the new strategy of representing the past Krystyna Kamińska s. 319-329
Szlak kulturowy – nowa strategia uobecniania przeszłości = Cultural route – the new strategy of representing the past Krystyna Kamińska s. 319-329
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zadania jednostek samorządu terytorialnego w Polsce = Objectives of local government units in Poland Marcin Karlikowski s. 330-340
Zadania jednostek samorządu terytorialnego w Polsce = Objectives of local government units in Poland Marcin Karlikowski s. 330-340
  Zacytuj
 • Udostępnij
Być albo nie być przedsiębiorczym liderem – w kierunku nowego paradygmatu przywództwa = To be or not to be an entrepreneurial leader – towards new leadership paradigm Rafał Kozłowski s. 341-353
Być albo nie być przedsiębiorczym liderem – w kierunku nowego paradygmatu przywództwa = To be or not to be an entrepreneurial leader – towards new leadership paradigm Rafał Kozłowski s. 341-353
  Zacytuj
 • Udostępnij
Integracja środowisk naukowych = Social innovation as premise of business model Janusz Kroik Zbigniew Malara s. 354-368
Integracja środowisk naukowych Janusz Kroik Zbigniew Malara s. 354-368
  Zacytuj
 • Udostępnij
Samoprzywództwo jako kompetencja współczesnych sprzedawców na rynku przemysłowym = Self-leadership as a Competence in Sales Forces on B2B Market Marek Kruk s. 369-379
Samoprzywództwo jako kompetencja współczesnych sprzedawców na rynku przemysłowym = Self-leadership as a Competence in Sales Forces on B2B Market Marek Kruk s. 369-379
  Zacytuj
 • Udostępnij
Confabulations and self-creations of romantic poets: the case of Antoni Edward Odyniec : on the 210th birthday anniversary of the poet Monika Kulesza-Gierat s. 380-389
Confabulations and self-creations of romantic poets: the case of Antoni Edward Odyniec : on the 210th birthday anniversary of the poet Monika Kulesza-Gierat s. 380-389
  Zacytuj
 • Udostępnij
Filozoficzne odniesienia do ekonomicznej kategorii czasu pracy = Philosophical reference to economical category of working time Leszek Michalczyk s. 390-402
Filozoficzne odniesienia do ekonomicznej kategorii czasu pracy = Philosophical reference to economical category of working time Leszek Michalczyk s. 390-402
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zarządzanie przestrzenią na szczeblu lokalnym w gminach atrakcyjnych turystycznie i przyrodniczo = Spatial management at local level within municipalities attractive for tourism and nature Paweł Mickiewicz Maciej J. Nowak s. 403-414
Zarządzanie przestrzenią na szczeblu lokalnym w gminach atrakcyjnych turystycznie i przyrodniczo = Spatial management at local level within municipalities attractive for tourism and nature Paweł Mickiewicz Maciej J. Nowak s. 403-414
  Zacytuj
 • Udostępnij
System zarządzania kompetencjami w organizacji = Competencies Management System in an Organization Ilona Penc-Pietrzak s. 415-428
System zarządzania kompetencjami w organizacji = Competencies Management System in an Organization Ilona Penc-Pietrzak s. 415-428
  Zacytuj
 • Udostępnij
Analiza regresji dla ilości i wartości transakcji kartami płatniczymi wydawanymi w Polsce = The regession analysis for the number and value of transactions with payment cards issued in Poland Marcin Pigłowski s. 429-441
Analiza regresji dla ilości i wartości transakcji kartami płatniczymi wydawanymi w Polsce = The regession analysis for the number and value of transactions with payment cards issued in Poland Marcin Pigłowski s. 429-441
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego na tle kraju według miernika Hellwiga = Differences in socio-economic development level of rural areas in Warmia and Mazury province compared to the country by Hellwig development measure Piotr Bórawski Mariola Chrzanowska Iwona Pomianek s. 442-456
Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego na tle kraju według miernika Hellwiga = Differences in socio-economic development level of rural areas in Warmia and Mazury province compared to the country by Hellwig development measure Piotr Bórawski Mariola Chrzanowska Iwona Pomianek s. 442-456
  Zacytuj
 • Udostępnij
Inwestycje osób indywidualnych na przykładzie studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie = Investments in case of individual students university of Warmia and Mazury in Olsztyn Daniel Ciupiński Jolanta Rosłon s. 457-468
Inwestycje osób indywidualnych na przykładzie studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie = Investments in case of individual students university of Warmia and Mazury in Olsztyn Daniel Ciupiński Jolanta Rosłon s. 457-468
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zarządzanie informacją publiczną w działalności samorządu gminnego w Polsce = Safety of making public information available in the Polish local authorities Andrzej Sęk s. 469-483
Zarządzanie informacją publiczną w działalności samorządu gminnego w Polsce = Safety of making public information available in the Polish local authorities Andrzej Sęk s. 469-483
  Zacytuj
 • Udostępnij
Paradygmat zarządzania różnorodnością – wstępne ustalenia = Paradigm of managing the diversity – preliminary arrangements Dariusz Stankiewicz s. 484-495
Paradygmat zarządzania różnorodnością – wstępne ustalenia = Paradigm of managing the diversity – preliminary arrangements Dariusz Stankiewicz s. 484-495
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zarządzanie talentami w kontekście innowacyjności przedsiębiorstwa = Talent management in the context of firm innovativeness Monika Chodorek Agata Sudolska s. 496-503
Zarządzanie talentami w kontekście innowacyjności przedsiębiorstwa = Talent management in the context of firm innovativeness Monika Chodorek Agata Sudolska s. 496-503
  Zacytuj
 • Udostępnij
Eutanazja : między zabójstwem z litości a aktem samobójstwa = Euthanasia : between the murder of mercy and act of suicide Marek Truszczyński s. 504-517
Eutanazja : między zabójstwem z litości a aktem samobójstwa = Euthanasia : between the murder of mercy and act of suicide Marek Truszczyński s. 504-517
  Zacytuj
 • Udostępnij
Izrael Sztern – poeta osobny i jego dzieło = Israel Sztern – poet detached and his work Paweł Trzemkowski s. 518-529
Izrael Sztern – poeta osobny i jego dzieło = Israel Sztern – poet detached and his work Paweł Trzemkowski s. 518-529
  Zacytuj
 • Udostępnij
Transfer technologii jako determinanta wzrostu gospodarczego = Technology transfer as a determinant of economic growth Roman Tylżanowski s. 530-541
Transfer technologii jako determinanta wzrostu gospodarczego = Technology transfer as a determinant of economic growth Roman Tylżanowski s. 530-541
  Zacytuj
 • Udostępnij
Dziennikarstwo obywatelskie w wymiarze lokalnym : na przykładach fanpage’a Olsztyn Żyje i serwisu internetowego Olsztyńska24 = Citizen journalism in the local dimension : on the basis of the fanpage Olsztyn Żyje and the website Olsztyńska24 Marta Więckiewicz s. 542-555
Dziennikarstwo obywatelskie w wymiarze lokalnym : na przykładach fanpage’a Olsztyn Żyje i serwisu internetowego Olsztyńska24 = Citizen journalism in the local dimension : on the basis of the fanpage Olsztyn Żyje and the website Olsztyńska24 Marta Więckiewicz s. 542-555
  Zacytuj
 • Udostępnij
Problemy regionów w prezydenckiej kampanii wyborczej w 2010 roku = The problems of the region in the presidential election campaign in 2010 Sylwia Wykusz s. 556-568
Problemy regionów w prezydenckiej kampanii wyborczej w 2010 roku = The problems of the region in the presidential election campaign in 2010 Sylwia Wykusz s. 556-568
  Zacytuj
 • Udostępnij
Geneza podatku dochodowego w Europie w średniowieczu i okresie nowożytnym = Income tax genesis in medieval Europe and in contemporary times Rafał Bernat Piotr Biegasiewicz s. 571-581
Geneza podatku dochodowego w Europie w średniowieczu i okresie nowożytnym = Income tax genesis in medieval Europe and in contemporary times Rafał Bernat Piotr Biegasiewicz s. 571-581
  Zacytuj
 • Udostępnij
Педагогический университет в контексте компетентностного подхода = Pedagogical University in the context of the competence approach Natalia Demianienko s. 582-591
Педагогический университет в контексте компетентностного подхода = Pedagogical University in the context of the competence approach Natalia Demianienko s. 582-591
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wewnętrzne zapewnienie jakości w polskiej uczelni w świetle standardów i wskazówek Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego = Internal system of quality assurance in polish university in view of standards and indications in the European Higher Education Area Agnieszka Piasecka s. 592-600
Wewnętrzne zapewnienie jakości w polskiej uczelni w świetle standardów i wskazówek Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego = Internal system of quality assurance in polish university in view of standards and indications in the European Higher Education Area Agnieszka Piasecka s. 592-600
  Zacytuj
 • Udostępnij
Superowoce i ich właściwości = Superfruits and their properties Justyna Góralczyk Jolanta Joanna Sienkiewicz s. 601-609
Superowoce i ich właściwości = Superfruits and their properties Justyna Góralczyk Jolanta Joanna Sienkiewicz s. 601-609
  Zacytuj
 • Udostępnij
Национальная элита западной волыни межвоенного периода XX века: источники формирования = Volyn’s national elite in the interwar period of the twentieth century: sources of formation Inna Shvalyuk Irina Skakalska s. 610-617
Национальная элита западной волыни межвоенного периода XX века: источники формирования = Volyn’s national elite in the interwar period of the twentieth century: sources of formation Inna Shvalyuk Irina Skakalska s. 610-617
  Zacytuj
 • Udostępnij
Отношения польской шляхты с волынским губернатором в системе управления Российской империи конец ХVIII – начало ХIХ в. = Relations between polish nobility and governor of Volyn in the administration system of Russian Empire. From the end of XVIII to beginning of XIX century Wasyl Żeliwniak s. 618-625
Отношения польской шляхты с волынским губернатором в системе управления Российской империи конец ХVIII – начало ХIХ в. Wasyl Żeliwniak s. 618-625
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kalendarium Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego = The OTN calendar. s. 629-630
Kalendarium Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego = The OTN calendar s. 629-630
  Zacytuj
 • Udostępnij
In memoriam : Henryk Ciszewski (1920–2013) Jerzy Kijowski s. 631-632
In memoriam : Henryk Ciszewski (1920–2013) Jerzy Kijowski s. 631-632
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Dzieje parafii i kościoła pod wezwaniem Ducha Świętego w Kadzidle", red. M. Przytocka, Kadzidło 2012 : [recenzja] Jerzy Kijowski M. Przytocka s. 633-638
"Dzieje parafii i kościoła pod wezwaniem Ducha Świętego w Kadzidle", red. M. Przytocka, Kadzidło 2012 : [recenzja] Jerzy Kijowski M. Przytocka (aut. dzieła rec.) s. 633-638
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Oczami radzieckiej zabawki. Antologia radzieckiego i rosyjskiego undergroundu", Konstanty Usenko, Wołowiec 2012 : [recenzja] Roksana Studzińska Konstanty Usenko s. 639-641
"Oczami radzieckiej zabawki. Antologia radzieckiego i rosyjskiego undergroundu", Konstanty Usenko, Wołowiec 2012 : [recenzja] Roksana Studzińska Konstanty Usenko (aut. dzieła rec.) s. 639-641
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Ziemiaństwo Mazowsza Północnego w latach 1918–1939", Tomasz Piekarski, Poznań 2013 : [recenzja] Janusz Gołota Tomasz Piekarski s. 642-644
"Ziemiaństwo Mazowsza Północnego w latach 1918–1939", Tomasz Piekarski, Poznań 2013 : [recenzja] Janusz Gołota Tomasz Piekarski (aut. dzieła rec.) s. 642-644
  Zacytuj
 • Udostępnij
Regulamin nadsyłania i publikowania prac w „Zeszytach Naukowych OTN”. s. 645-646
Regulamin nadsyłania i publikowania prac w „Zeszytach Naukowych OTN” s. 645-646
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wymagania wydawnicze – „Zeszyty Naukowe OTN”. s. 647-648
Wymagania wydawnicze – „Zeszyty Naukowe OTN” s. 647-648
  Zacytuj
 • Udostępnij
The regulations for submitting and publishing of works in the Scientific Journals of Science Association in Ostrołęka. s. 649-650
The regulations for submitting and publishing of works in the Scientific Journals of Science Association in Ostrołęka s. 649-650
  Zacytuj
 • Udostępnij
The Scientific Journals of Science Association in Ostrołęka – publishing requirements. s. 651-652
The Scientific Journals of Science Association in Ostrołęka – publishing requirements s. 651-652
  Zacytuj
 • Udostępnij