Tytuł Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego
ISSN 0860-9608
Wydawca Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 30
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego
2009, Tom 23

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie. s. 5-6
Jubileusz 80-lecia prof. Henryka Samsonowicza. s. 7-9
Z badań nad gwarą i kulturą Kurpiów (Zbójna, pow. Łomża) Barbara Falińska s. 13-29
Organizacje kombatanckie i paramilitarne na Mazowszu Północnym w okresie międzywojennym Janusz Szczepański s. 31-43
Obraz miasta i powiatu ostrołęckiego w czasach młodości Witolda Gomulickiego Jerzy Kijowski s. 45-52
Motyw anioła w tradycyjnych wyobrażeniach ludowych Monika Kulesza-Gierat s. 53-64
Prawosławie w powiecie ostrołęckim wobec odbudowy Rzeczypospolitej po I wojnie światowej Jan Mironczuk s. 65-80
Źródła dochodów rodzin wiejskich na przykładzie regionu Kurpiowszczyzny Mirosław Rosak s. 81-93
Rola banku jako instytucji wspomagającej różnicowanie dochodów rodzin wiejskich Ewa Żebrowska-Rosak s. 95-105
Kościół ostrołęcki w pierwszych latach po II wojnie światowej Małgorzata Lubecka s. 107-126
Rok 1918 a mniejszości narodowe Daniel Boćkowski s. 129-136
Zarządzanie lokalne : stymulowanie rozwoju obszarów wiejskich Antoni Kożuch s. 137-146
Znaczenie wartości bioekonomicznej artykułów żywnościowych w racjonalnym żywieniu człowieka Tadeusz Sokołowski s. 147-154
Program Sapard in enterprises of agricultural industries of West Pomeranian provinces Agnieszka Brelik s. 155-162
Zmiany w rachunku kosztów i ich wpływ na sprawność i efektywność działania jednostek samorządu terytorialnego Artur Jacek Kożuch s. 163-172
Odpowiedzialność cywilna nauczycieli Kazimierz Parszewski s. 173-184
Zmiany w zawartości tłuszczy w mleku krowim na przestrzeni roku Monika Góralska Jolanta Sienkiewicz s. 185-196
Aplikacje internetowe jako rdzeń nowoczesnego biznesu Ilona Nawrocka Ireneusz Żuchowski s. 197-213
Zasady opodatkowania dochodów kapitałów i restrukturyzacji spółek kapitałowych Anna Misztal s. 215-225
Aksjologiczne podstawy polityki ochrony środowiska Dariusz Kiełczewski s. 229-244
Postawy i zachowania nabywcze konsumentów wybranych narodowości wobec ryzyka związanego z konsumpcją produktów mięsnych Dominika Jakubowska Monika Radzymińska s. 245-252
Wsparcie finansowe Unii Europejskiej jako czynnik umożliwiający dywersyfikację dochodów rodzin rolniczych Urszula Rzepińska Witold Rzepiński s. 253-263
Integracja walutowa w Europie Zachodniej od zakończenia II wojny światowej do przyjęcia planu Wernera Wojciech Gasiński s. 265-275
Wielkie dni Europy Aleksandra Nowak s. 277-299
Wizytacje bpa Czesława Rydzewskiego w okresie od 28 czerwca do 7 lipca 1947 roku Wojciech Guzewicz s. 303-308
Dionizy Majewski - działacz i patriota [1887-1980] Henryk Maćkowiak s. 309-314
Budowa aresztu w Ostrołęce (1902-1903) Jan Mironczuk Wojciech Skłodowski s. 315-318
"Z Puszczy Kurpiowskiej rodem" - śladami biografii romantycznej w 42. rocznicę śmierci Adama Chętnika Ewa Chętnik-Donatowicz s. 319-323
Punkty Informacji Europejskiej Europe Direct. s. 325-328
Z życia Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego. s. 329-330