Tytuł Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego
ISSN 0860-9608
Wydawca Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 64
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego
2012, Tom 26

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie. s. 9-10
Wprowadzenie s. 9-10
  Zacytuj
 • Udostępnij
Operacja kryptonim „P” : Likwidacja XVI Okręgu „Orzeł” Narodowego Zjednoczenia Wojskowego = The Operation the cryptonym „P”. Liquidation of the 16th District „Eagle” of the National Military Unificatio Adam Białczak s. 13-28
  Zacytuj
 • Udostępnij
Operacja kryptonim „P” : Likwidacja XVI Okręgu „Orzeł” Narodowego Zjednoczenia Wojskowego = The Operation the cryptonym „P”. Liquidation of the 16th District „Eagle” of the National Military Unificatio Adam Białczak s. 13-28
Evaluation of the technical efficiency of dairy farms using the DEA method = Ocena efektywności technicznej gospodarstw mlecznych z wykorzystaniem metody dea Piotr Bórawski James W. Dunn s. 29-39
  Zacytuj
 • Udostępnij
Evaluation of the technical efficiency of dairy farms using the DEA method = Ocena efektywności technicznej gospodarstw mlecznych z wykorzystaniem metody dea Piotr Bórawski James W. Dunn s. 29-39
Pomoc niefinansowa udzielona warmińsko-mazurskim spółdzielniom socjalnym w aspekcie ich oczekiwań, szans i barier rozwojowych = Non-financial assistance granted Warmia and Mazury social cooperatives in terms of their expectations, opportunities and development barriers Renata Burchart Marian Oliński s. 41-56
  Zacytuj
 • Udostępnij
Pomoc niefinansowa udzielona warmińsko-mazurskim spółdzielniom socjalnym w aspekcie ich oczekiwań, szans i barier rozwojowych = Non-financial assistance granted Warmia and Mazury social cooperatives in terms of their expectations, opportunities and development barriers Renata Burchart Marian Oliński s. 41-56
Sprawa budowy kaplicy i erygowania parafii Żebry-Perosy w latach 1956–1978 = The issue of building a chapel and creating a Żebry-Perosy congregation in the years 1956–1978 Mariusz Celmer s. 57-62
  Zacytuj
 • Udostępnij
Sprawa budowy kaplicy i erygowania parafii Żebry-Perosy w latach 1956–1978 = The issue of building a chapel and creating a Żebry-Perosy congregation in the years 1956–1978 Mariusz Celmer s. 57-62
„Przegląd Ostrołęcki” jako lokalny instrument polityczny sanacji = “Ostrołęka Review” as a local political instrument of “sanacja” Janusz Gołota s. 63-80
  Zacytuj
 • Udostępnij
„Przegląd Ostrołęcki” jako lokalny instrument polityczny sanacji = “Ostrołęka Review” as a local political instrument of “sanacja” Janusz Gołota s. 63-80
Polaków pielgrzymowanie do Gietrzwałdu w przededniu I wojny światowej = Polish pilgrims to Gietrzwałd on the eve of first World War Janusz Hochleitner s. 81-89
  Zacytuj
 • Udostępnij
Polaków pielgrzymowanie do Gietrzwałdu w przededniu I wojny światowej = Polish pilgrims to Gietrzwałd on the eve of first World War Janusz Hochleitner s. 81-89
Zarządzanie zasobami ludzkimi w jednostce samorządu terytorialnego na przykładzie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim – wyniki badań = Human resource management in the local government unit as an example of the county office in Nowy Dwór Mazowiecki – results Bogusław Kaczmarek Henryk Mendrecki Ireneusz Żuchowski s. 91-105
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zarządzanie zasobami ludzkimi w jednostce samorządu terytorialnego na przykładzie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim – wyniki badań = Human resource management in the local government unit as an example of the county office in Nowy Dwór Mazowiecki – results Bogusław Kaczmarek Henryk Mendrecki Ireneusz Żuchowski s. 91-105
Mazowsze północno-wschodnie od kongresu wiedeńskiego do powstania listopadowego = North-East Mazovia from Congress of Vienna till November Revolt Jerzy Kijowski s. 107-113
  Zacytuj
 • Udostępnij
Mazowsze północno-wschodnie od kongresu wiedeńskiego do powstania listopadowego = North-East Mazovia from Congress of Vienna till November Revolt Jerzy Kijowski s. 107-113
Rola spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych na podstawie wybranych oddziałów Kasy Stefczyka w woj. warmińsko-mazurskim = The role of cooperative savings and credit unions: a case study of selected Stefczyk CUS (Kasy Stefczyka) in the province of Warmia and Mazury Agnieszka Napiórkowska-Baryła Mirosława Witkowska-Dąbrowska s. 115-125
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rola spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych na podstawie wybranych oddziałów Kasy Stefczyka w woj. warmińsko-mazurskim = The role of cooperative savings and credit unions: a case study of selected Stefczyk CUS (Kasy Stefczyka) in the province of Warmia and Mazury Agnieszka Napiórkowska-Baryła Mirosława Witkowska-Dąbrowska s. 115-125
Boje korpusu gen. Jana Nepomucena Umińskiego pod Ostrołęką w marcu 1831 roku = General Jan Nepomucen Umiński’s corps’ battles of Ostrołęka in March 1831 Tomasz Strzeżek s. 127-141
  Zacytuj
 • Udostępnij
Boje korpusu gen. Jana Nepomucena Umińskiego pod Ostrołęką w marcu 1831 roku = General Jan Nepomucen Umiński’s corps’ battles of Ostrołęka in March 1831 Tomasz Strzeżek s. 127-141
Inwestycje w kapitał ludzki jako czynnik rozwoju firm w regionie podlaskim = The investment in human resources as a factor of the company’s development in podlaskie voivodeship area Alina Szepelska s. 143-154
  Zacytuj
 • Udostępnij
Inwestycje w kapitał ludzki jako czynnik rozwoju firm w regionie podlaskim = The investment in human resources as a factor of the company’s development in podlaskie voivodeship area Alina Szepelska s. 143-154
Początki odkrywania Płocka, czyli rzecz o Towarzystwie Naukowym jako przykładzie pionierskiej myśli kształcącej – w połowie pierwszego dwudziestolecia XIX wieku = The beginnings of discovering Płock: Science Society as an example of the pioneering concepts in education during the first years of the 19th century Marek Truszczyński s. 155-168
  Zacytuj
 • Udostępnij
Początki odkrywania Płocka, czyli rzecz o Towarzystwie Naukowym jako przykładzie pionierskiej myśli kształcącej – w połowie pierwszego dwudziestolecia XIX wieku = The beginnings of discovering Płock: Science Society as an example of the pioneering concepts in education during the first years of the 19th century Marek Truszczyński s. 155-168
Wyzwania współczesnej polityki – uwarunkowania jej rozwoju = The challenges of contemporary policy – determinants of its development Agnieszka Brelik s. 171-176
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wyzwania współczesnej polityki – uwarunkowania jej rozwoju = The challenges of contemporary policy – determinants of its development Agnieszka Brelik s. 171-176
Polszczyzna C. K. Norwida = The language of C.K. Norwid Dorota Czyż s. 177-185
  Zacytuj
 • Udostępnij
Polszczyzna C. K. Norwida = The language of C.K. Norwid Dorota Czyż s. 177-185
Dziedzictwo pedagogiczne Janusza Korczaka = Pedagogical heritage of Janusz Korczak Izabela Edyta Dąbrowska s. 187-194
  Zacytuj
 • Udostępnij
Dziedzictwo pedagogiczne Janusza Korczaka = Pedagogical heritage of Janusz Korczak Izabela Edyta Dąbrowska s. 187-194
Sztuka umierania w romantyzmie = The art of dying in the Romantic period Monika Kulesza-Gierat s. 195-207
  Zacytuj
 • Udostępnij
Sztuka umierania w romantyzmie = The art of dying in the Romantic period Monika Kulesza-Gierat s. 195-207
Zastosowanie mapy wiedzy w kontekście regionalnego systemu transferu technologii = Application of knowledge map in the context of regional technology transfer system Joanna Machnik-Słomka s. 209-218
Zastosowanie mapy wiedzy w kontekście regionalnego systemu transferu technologii = Application of knowledge map in the context of regional technology transfer system Joanna Machnik-Słomka s. 209-218
  Zacytuj
 • Udostępnij
Czynniki warunkujące motywowanie pracowników urzędu skarbowego = Factors determining motivation of inland revenue employees Jarosław Mioduszewski s. 219-233
  Zacytuj
 • Udostępnij
Czynniki warunkujące motywowanie pracowników urzędu skarbowego = Factors determining motivation of inland revenue employees Jarosław Mioduszewski s. 219-233
Polskie źródła prawa w zakresie wolności religijnej = Polish origins of law on freedom on religion Jacek Janusz Mrozek s. 235-248
  Zacytuj
 • Udostępnij
Polskie źródła prawa w zakresie wolności religijnej = Polish origins of law on freedom on religion Jacek Janusz Mrozek s. 235-248
Między romantyzmem a modernizmem – Norwid jako poeta II połowy XIX wieku : w perspektywie nauczania szkolnego = Between romanticism and modernism – Norwid as poet of the II half of XIX century : in the perspective of didactical process Wiesław Rzońca s. 249-259
  Zacytuj
 • Udostępnij
Między romantyzmem a modernizmem – Norwid jako poeta II połowy XIX wieku : w perspektywie nauczania szkolnego = Between romanticism and modernism – Norwid as poet of the II half of XIX century : in the perspective of didactical process Wiesław Rzońca s. 249-259
Czynniki wpływające na jakość mięsa wieprzowego = Factors effecting the quality of pork meat Diana Lewandowska Jolanta Sienkiewicz s. 261-272
  Zacytuj
 • Udostępnij
Czynniki wpływające na jakość mięsa wieprzowego = Factors effecting the quality of pork meat Diana Lewandowska Jolanta Sienkiewicz s. 261-272
Norwid – artysta interdyscyplinarny = Norwid – interdisciplinary artist Agata Soczyńska s. 273-281
  Zacytuj
 • Udostępnij
Norwid – artysta interdyscyplinarny = Norwid – interdisciplinary artist Agata Soczyńska s. 273-281
Klastry logistyczne jako mechanizmy rozwoju regionu i konkurencyjności śląskich przedsiębiorstw = Logistics clusters as mechanisms of the development of the region and competitiveness of Silesian enterprises Ewa Stawiarska s. 283-295
  Zacytuj
 • Udostępnij
Klastry logistyczne jako mechanizmy rozwoju regionu i konkurencyjności śląskich przedsiębiorstw = Logistics clusters as mechanisms of the development of the region and competitiveness of Silesian enterprises Ewa Stawiarska s. 283-295
Naukowe rozumienie kultury jako zjawiska społeczno-ekonomicznego - przegląd koncepcji = The scientific sense of culture as a socio-economic phenomenon – review of conceptions Adam Mateusz Suchecki s. 297-309
Naukowe rozumienie kultury jako zjawiska społeczno-ekonomicznego - przegląd koncepcji = The scientific sense of culture as a socio-economic phenomenon – review of conceptions Adam Mateusz Suchecki s. 297-309
  Zacytuj
 • Udostępnij
Norwid wobec towianizmu = Norwid and Towianism Agnieszka Zielińska s. 311-315
Norwid wobec towianizmu = Norwid and Towianism Agnieszka Zielińska s. 311-315
  Zacytuj
 • Udostępnij
Koncepcja swobody cyrkulacji kapitałów i płatności w prawodawstwie unijnym = The idea of free movement of capital and payments in EU legislation Leszek Michalczyk s. 319-329
Koncepcja swobody cyrkulacji kapitałów i płatności w prawodawstwie unijnym = The idea of free movement of capital and payments in EU legislation Leszek Michalczyk s. 319-329
  Zacytuj
 • Udostępnij
Strategia polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej w czasach II smuty = Strategy of Russian Federation foreign policy in the time of second smuta Andrzej Skrzypek s. 331-342
Strategia polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej w czasach II smuty = Strategy of Russian Federation foreign policy in the time of second smuta Andrzej Skrzypek s. 331-342
  Zacytuj
 • Udostępnij
90-lecie dr. Henryka Maćkowiaka = The 90th anniversary of Henryk Maćkowiak, Ph.D. Jerzy Kijowski s. 345-348
90-lecie dr. Henryka Maćkowiaka = The 90th anniversary of Henryk Maćkowiak, Ph.D. Jerzy Kijowski s. 345-348
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Dzieje Lelisa i okolic", Jerzy Kijowski, Lelis 2011 : [recenzja] Adam Białczak Jerzy Kijowski s. 349-351
"Dzieje Lelisa i okolic", Jerzy Kijowski, Lelis 2011 : [recenzja] Adam Białczak Jerzy Kijowski (aut. dzieła rec.) s. 349-351
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kalendarium – z życia Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego = Almanac – from the life of Ostrołęka Scientific Association. s. 353-354
Kalendarium – z życia Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego = Almanac – from the life of Ostrołęka Scientific Association s. 353-354
  Zacytuj
 • Udostępnij
Regulamin nadsyłania i publikowania prac w „Zeszytach Naukowych OTN” = The regulation of sending and publishing of articles in the Scientific s. 355-356
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zeszyty Naukowe OTN – wymagania wydawnicze = Journal of OTN Scientific Journal of OTN – publishing requirements s. 357-358
  Zacytuj
 • Udostępnij