Tytuł Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego
ISSN 0860-9608
Wydawca Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 78
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego
2015, Tom 29

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie. s. 11-12
Wprowadzenie s. 11-12
Proces formowania pułków piechoty liniowej w województwie płockim w okresie powstania listopadowego Krzysztof Augustyniak s. 15-24
Proces formowania pułków piechoty liniowej w województwie płockim w okresie powstania listopadowego Krzysztof Augustyniak s. 15-24
Akcja Katolicka w parafii św. Bartłomieja w Baranowie w latach 1930-1939 Adam Białczak s. 25-36
Akcja Katolicka w parafii św. Bartłomieja w Baranowie w latach 1930-1939 Adam Białczak s. 25-36
Rozwój ruchu ludowego w powiecie makowskim w latach 1918-1939 Dariusz Budelewski s. 37-50
Rozwój ruchu ludowego w powiecie makowskim w latach 1918-1939 Dariusz Budelewski s. 37-50
Agroekologiczna ocena zrównoważenia wybranych gospodarstw Gminy Zambrów Rafał Nitkiewicz Piotr Ponichtera s. 51-63
Agroekologiczna ocena zrównoważenia wybranych gospodarstw Gminy Zambrów Rafał Nitkiewicz Piotr Ponichtera s. 51-63
Termiczna zima w środkowo-wschodniej Polsce Elżbieta Radzka s. 64-72
Termiczna zima w środkowo-wschodniej Polsce Elżbieta Radzka s. 64-72
Analiza wybranych postaw i zachowań żywieniowych młodzieży szkół średnich w aspekcie miejsca zamieszkania Joanna Bartkowicz Agnieszka Rybowska s. 75-87
Analiza wybranych postaw i zachowań żywieniowych młodzieży szkół średnich w aspekcie miejsca zamieszkania Joanna Bartkowicz Agnieszka Rybowska s. 75-87
Selektywne stosowanie zasady "in dubio pro tributario" w kontekście zakazu przyznawania pomocy publicznej Rafał Bernat s. 88-100
Selektywne stosowanie zasady "in dubio pro tributario" w kontekście zakazu przyznawania pomocy publicznej Rafał Bernat s. 88-100
Zamach majowy widziany oczami dziennikarzy "Dziennika Wileńskiego" Piotr Bojarski s. 101-114
Zamach majowy widziany oczami dziennikarzy "Dziennika Wileńskiego" Piotr Bojarski s. 101-114
Zagospodarowanie terenów zagrożonych powodziami w gminach województwa łódzkiego, dorzecza Odra Marta Borowska-Stefańska s. 115-125
Zagospodarowanie terenów zagrożonych powodziami w gminach województwa łódzkiego, dorzecza Odra Marta Borowska-Stefańska s. 115-125
Efektywność gospodarstw rolnych prowadzących rachunkowość rolną FADN w regionie Pomorza i Mazur Piotr Bórawski Tomasz Ogonowski s. 126-136
Efektywność gospodarstw rolnych prowadzących rachunkowość rolną FADN w regionie Pomorza i Mazur Piotr Bórawski Tomasz Ogonowski s. 126-136
Strategia jako narzędzie efektywnego zarządzania strukturą klastrową Roman Chorób s. 137-147
Strategia jako narzędzie efektywnego zarządzania strukturą klastrową Roman Chorób s. 137-147
O drugiej wojnie w Zatoce Perskiej w wiadomościach Radia Olsztyn S.A. Operacja "Wolność dla Iraku" Marta Cichy s. 148-158
O drugiej wojnie w Zatoce Perskiej w wiadomościach Radia Olsztyn S.A. Operacja "Wolność dla Iraku" Marta Cichy s. 148-158
Perswazyjne uwarunkowania komunikacji wizerunkowej w koncepcji Johna O'Shaughnessy i Nicholasa Jacksona O'Shaughnessy Arkadiusz Dudziak s. 159-170
Perswazyjne uwarunkowania komunikacji wizerunkowej w koncepcji Johna O'Shaughnessy i Nicholasa Jacksona O'Shaughnessy Arkadiusz Dudziak s. 159-170
Kultura materialna na wybranych zamkach krzyżackich w świetle inwentarzy zawartych w Ostpreussische Folianten i Ordens Brief Archiv zachowanych w Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz Berlin-Dahlem Jan Gancewski Joanna Elżbieta Śliczyńska s. 171-182
Kultura materialna na wybranych zamkach krzyżackich w świetle inwentarzy zawartych w Ostpreussische Folianten i Ordens Brief Archiv zachowanych w Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz Berlin-Dahlem Jan Gancewski Joanna Elżbieta Śliczyńska s. 171-182
Echa sporu milenijnego na łamach "Trybuny Mazowieckiej" i "Gościa Niedzielnego" (1966 rok) Janusz Gołota s. 183-195
Echa sporu milenijnego na łamach "Trybuny Mazowieckiej" i "Gościa Niedzielnego" (1966 rok) Janusz Gołota s. 183-195
Porównanie plonowania sześciu wybranych bardzo wczesnych odmian ziemniaka w latach 2013-2014 Andrzej Borusiewicz Urszula Kraszewska Janusz Lisowski Bronisław Puczel s. 196-209
Porównanie plonowania sześciu wybranych bardzo wczesnych odmian ziemniaka w latach 2013-2014 Andrzej Borusiewicz Urszula Kraszewska Janusz Lisowski Bronisław Puczel s. 196-209
Paradygmat kwantowy w konstytuowaniu struktury kosztów sprzedaży Zygmunt Mietlewski s. 210-222
Paradygmat kwantowy w konstytuowaniu struktury kosztów sprzedaży Zygmunt Mietlewski s. 210-222
Analiza czynników zewnętrznych determinujących rentowność przedsiębiorstw Anna Misztal s. 223-231
Analiza czynników zewnętrznych determinujących rentowność przedsiębiorstw Anna Misztal s. 223-231
Działalność inwestycyjna w obiektach agroturystycznych Jolanta Rosłon s. 232-240
Działalność inwestycyjna w obiektach agroturystycznych Jolanta Rosłon s. 232-240
Zagospodarowanie ubocznych produktów poubojowych Jolanta Joanna Sienkiewicz Andrzej Wesołowski s. 241-249
Zagospodarowanie ubocznych produktów poubojowych Jolanta Joanna Sienkiewicz Andrzej Wesołowski s. 241-249
Aspekty Zarządzania Zasobami Ludzkimi w urzędach administracji samorządowej Alina Szepelska s. 250-261
Aspekty Zarządzania Zasobami Ludzkimi w urzędach administracji samorządowej Alina Szepelska s. 250-261
Konsumpcja żywnościowa wielkich mistrzów na przełomie XIV i XV wieku oraz powiązane z nią funkcje urzędnicze braci-rycerzy krzyżackich Joanna Elżbieta Śliczyńska s. 262-273
Konsumpcja żywnościowa wielkich mistrzów na przełomie XIV i XV wieku oraz powiązane z nią funkcje urzędnicze braci-rycerzy krzyżackich Joanna Elżbieta Śliczyńska s. 262-273
Represje nazistowskie wobec duchowieństwa rzymskokatolickiego na Górnym Śląsku w 1939 roku Marek Truszczyński s. 274-285
Represje nazistowskie wobec duchowieństwa rzymskokatolickiego na Górnym Śląsku w 1939 roku Marek Truszczyński s. 274-285
Realizm krytyczny jako paradygmat w naukach o zarządzaniu Jacek Woźniak s. 286-300
Realizm krytyczny jako paradygmat w naukach o zarządzaniu Jacek Woźniak s. 286-300
Relacje przełożony-podwładny i umiejętności komunikacyjne w służbach bezpieczeństwa wewnętrznego w opinii pracowników służby więziennej Dariusz Fajkowski Ireneusz Żuchowski s. 301-312
Relacje przełożony-podwładny i umiejętności komunikacyjne w służbach bezpieczeństwa wewnętrznego w opinii pracowników służby więziennej Dariusz Fajkowski Ireneusz Żuchowski s. 301-312
Облачные технологии в исследовательской деятельности будущих учителей математики Aleksandr Gavrilenko s. 315-322
Облачные технологии в исследовательской деятельности будущих учителей математики Aleksandr Gavrilenko s. 315-322
Tygodnik "Kraj" wobec rewolucji 1905-1907 w guberniach litewskich i nadbałtyckich Maciej Grabski s. 323-336
Tygodnik "Kraj" wobec rewolucji 1905-1907 w guberniach litewskich i nadbałtyckich Maciej Grabski s. 323-336
Generał Jan Zygmunt Skrzynecki w roli głównodowodzącego armią Królestwa Belgii : (styczeń-czerwiec 1839) Maciej Kledzik s. 337-359
Generał Jan Zygmunt Skrzynecki w roli głównodowodzącego armią Królestwa Belgii : (styczeń-czerwiec 1839) Maciej Kledzik s. 337-359
Формирование толерантности у будущих бортинженеров при изучении английского языка Ûliâ Komelânec s. 360-367
Формирование толерантности у будущих бортинженеров при изучении английского языка Ûliâ Komelânec s. 360-367
The development of creative competence during the craft lessons in primary school Natalka Kotelyanest s. 368-375
The development of creative competence during the craft lessons in primary school Natalka Kotelyanest s. 368-375
Methodological aspects of forming the technologies teachers' to-be artistic-projective knowledge and skills Mykola Kurach s. 376-385
Methodological aspects of forming the technologies teachers' to-be artistic-projective knowledge and skills Mykola Kurach s. 376-385
Polityka zagraniczna Francji wobec Afryki Subsaharyjskiej pod rządami Françoisa Hollande'a Bara NDiaye s. 386-400
Polityka zagraniczna Francji wobec Afryki Subsaharyjskiej pod rządami Françoisa Hollande'a Bara NDiaye s. 386-400
Research of forming professional competence process of the would-be teachers of technologies in the sphere of folk crafts Mariya Petrivna Oleksuk s. 401-409
Research of forming professional competence process of the would-be teachers of technologies in the sphere of folk crafts Mariya Petrivna Oleksyuk s. 401-409
Kalendarium Jerzy Kijowski s. 413-414
Kalendarium Jerzy Kijowski s. 413-414
Pieśni muzyków polskich w katedrze w Łomży w latach 1949-1951 Joanna Maria Bieńkowska s. 415-420
Pieśni muzyków polskich w katedrze w Łomży w latach 1949-1951 Joanna Maria Bieńkowska s. 415-420
Działalność Stronnictwa Demokratycznego w Ostrołęce Wojciech Korsak s. 421-426
Działalność Stronnictwa Demokratycznego w Ostrołęce Wojciech Korsak s. 421-426
Regulamin nadsyłania i publikowania prac w "Zeszytach Naukowych OTN" = The regulations for submitting and publishing of works in the "Scientific Journals" of Science Association in Ostrołęka. s. 427-430
Regulamin nadsyłania i publikowania prac w "Zeszytach Naukowych OTN" = The regulations for submitting and publishing of works in the "Scientific Journals" of Science Association in Ostrołęka s. 427-430
Wymagania wydawnicze - "Zeszyty Naukowe OTN" = The Scientific Journals of Science Association in Ostrołęka - publishing requirements. s. 431-434
Wymagania wydawnicze - "Zeszyty Naukowe OTN" = The Scientific Journals of Science Association in Ostrołęka - publishing requirements s. 431-434