Tytuł Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego
ISSN 0860-9608
Wydawca Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego
2002, Tom 16

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie. s. 5-6
Wpływ zmian zachodzących w ZSRR na wydarzenia w Polsce w latach 1985-1989 Andrzej Skrzypek s. 9-31
Przyczyny stanu wojennego - bratni bluff?? Tomasz Lendo s. 33-50
Prawidłowości przekształceń struktur gospodarczych : wykład inauguracyjny roku akademickiego 2002 w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce Stanisław Szukalski s. 53-59
Zagrożenia i szanse dla polskiego sektora MSP w kontekście europejskich procesów integracyjnych Maria Greta s. 61-72
Rolnictwo ekologiczne szansą dla części małych gospodarstw rolnych ziemi kurpiowskiej Andrzej Bieńkowski s. 73-86
Gospodarka rolno-żywnościowa Litwy w perspektywie integracji z Unią Europejską : problemy i perspektywy Maria Greta Elena Gylyte Krzysztof Lewandowski s. 87-95
Rozwój polskiego sektora małych i średnich przedsiębiorstw przed i w okresie transformacji systemowej Krzysztof Lewandowski s. 97-109
Wpływ struktur organizacyjnych na sprawne zarządzanie przedsiębiorstwem Ewa Grzesiuk Andrzej Włodarski s. 111-134
Nadzór nad działalnością gminną Agnieszka Mieczkowska s. 135-154
Relacje polsko-żydowskie Adam Dobroński s. 157-161
Stosunki polsko-żydowskie w Ostrołęckiem i Łomżyńskiem w latach trzydziestych i w czasie II wojny światowej Jan Jerzy Milewski s. 163-184
Tło historyczne i społeczno-gospodarcze Księgi Żydów ostrołęckich, od powstania gminy żydowskiej do Holocaustu Janusz Gołota s. 185-199
Polacy i Żydzi - różnorodność zachowań i postaw w świetle Księgi Żydów ostrołęckich Jerzy Kijowski s. 201-210
Emigracja z północno-wschodniego Mazowsza i Podkarpacia : przyczyny, kierunki i następstwa : zarys tematyki Janusz Gołota s. 213-226
Emigracja z Galicji w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku na przykładzie wybranych powiatów Jerzy Jura s. 227-240
Przyczynek do dziejów emigracji z Ostrołęki i jej okolic Stanisław Wiśniewski s. 241-251
Krzyże i kapliczki przydrożne zachodniej kurpiowszczyzny Adam Białczak s. 253-283
Wybory do Sejmu Ustawodawczego w Ostrołęce w 1947 roku : (dokumenty źródłowe) Jerzy Kijowski s. 287-295
Sytuacja dzieci z domów dziecka 'Caritas' w Brańszczyku (pow. wyszkowski) i Ostrówku (pow. wołomiński) po powołaniu zarządu przymusowego (23 I 1950 r.) Jan Mironczuk s. 297-306
Zarys historii parafii w Węgrzynowie, diecezji płockiej Dariusz Roliński s. 307-311
Szkoła u progu XX wieku Andrzej Szwejkowski s. 313-318