Tytuł Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego
ISSN 0860-9608
Wydawca Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 27
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego
1998, Tom 12

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kurpie w walkach o niepodległość od Potopu do Baru Wiesław Majewski s. 5-30
Działania wojenne na kurpiowszczyźnie w 1920 roku Jan Bańbor s. 31-39
Myszyniec jako ośrodek kultury kurpiowskiej od połowy XVII wieku do roku 1870 Wanda Paprocka s. 40-53
Szkolnictwo powszechne w Puszczy Zielonej 1919-1939 Witold Jemielity s. 54-69
Kultura społeczna mieszkańców regionu kurpiowskiego na tle kultury innych regionów w świetle dokumentów pamiętnikarskich Bronisław Gołębiowski s. 70-82
Czynniki determinujące procesy rozwojowe obszarów peryferyjnych na przykładzie regionu etnograficznego Kurpi Maria Ciechocińska s. 83-111
Rolnictwo Kurpi Roman Kulikowski s. 112-130
Proces zmian ludnościowych na terenie Kurpi w latach 1950-1988 Witold Rakowski s. 131-150
Na odsiecz Widnia Jerzy Dziewirski s. 151-160
Geneza kolei warszawsko-petersburskiej i jej wpływ na rozwój miejscowości położonych przy tym szlaku komunikacyjnym, na obszarach należących obecnie do woj. warszawskiego i ostrołęckiego (do 1914 roku) Wincenty Szydlik s. 161-190
"Mazur" : tygodnik makowski polityczno-społeczny i zawodowy Janusz Gołota s. 191-210
Wywózki Polaków do ZSRR w latach 1944-45. Próba interpretacji danych liczbowych - artykuł dyskusyjny Andrzej Skrzypek s. 211-243
Polskie podziemie na kurpiowszczyźnie w latach 1945-1948 : zarys problemu Adam Białczak s. 244-255
"Nowy Most" jako przykład grupy literackiej Joanna Obrębska s. 256-268
O stanie edukacji regionalnej na kurpiowszczyźnie : przyczynek do problematyki Stanisław Pajka s. 269-280
Działalność Międzypartyjnej Komisji Porozumiewawczej w Ostrołęce w 1945 r. : materiały archiwalne Jerzy Kijowski s. 281-296
Polityka strukturalna w Polsce w okresie transformacji Stefan Krajewski s. 297-304
Druga społeczność. Losy tłuszczańskich Żydów : omówienie literatury przedmiotu Robert Szydlik s. 305-314
Oskary dla kurpiowskich artystów Bernard Kielak s. 315-322
Doradztwo rolnicze wobec nowych zadań Witold Rzepiński s. 323-329
Problemy integracji polskiego rolnictwa z Unią Europejską w opinii właścicieli gospodarstw rodzinnych Andrzej Bieńkowski Maria Greta Włodzimierz Puliński Wiesław Łyczek s. 330-343
VI Kongres Regionalnych Towarzystw Kultury, Radom 23-26 września 1998 r. Kazimierz Parszewski s. 344-347
Edukacja regionalna na Kurpiowszczyźnie : stan i potrzeby przedmiotem Seminarium w Ostrołęce Wincenty Szydlik s. 348-351
Odznaka osadników wojskowych "Za Wierną Służbę na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej" Marek Niewiadomski s. 352-356
Mikołaj Kozakiewicz 1923-1998 Stanisław Pajka s. 357-364
Nauczycielstwo - złożona całość o wielu twarzach Ewa Domżalska-Zera Wanda Dróżka (aut. dzieła rec.) Bronisław Gołębiowski (aut. dzieła rec.) s. 365-368
Monografia Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Małkini Robert Szydlik Leon Agłuszewicz (aut. dzieła rec.) s. 369-372