Tytuł Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego
ISSN 0860-9608
Wydawca Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego
2008, Tom 22

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie. s. 5-6
Powieści historyczne Wiktora Gomulickiego : pasje i poszukwania Maria Jolanta Olszewska s. 9-41
Organizacje katolickie w parafiach dekanatu ostrołęckiego 1925-1939 Witold Jemielity s. 43-63
Działania na rzecz łagodzenia bezrobocia w powiecie ostrołęckim Kazimierz Karol Parszewski s. 65-91
Pochodzenie Kurpiów Jerzy Kijowski s. 93-101
Wojna polsko-bolszewicka na pograniczu Prus Wschodnich i Mazowsza Zbigniew Kudrzycki s. 103-124
Małe i średnie przedsiębiorstwa w aktywizacji obszarów wiejskich na Kurpiowszczyźnie Witold Rzepiński s. 125-141
Walki narodowowyzwoleńcze na ziemi różańskiej w latach 1795-1918 Dariusz Budelewski s. 143-161
Pozorna 'odwilż' w stosunkach państwo-Kościół na przykładzie powiatu ostrołęckiego Małgorzata Lubecka s. 163-180
Polska dyplomacja w czasach ministra Jędrychowskiego Andrzej Skrzypek s. 183-224
Dzieło mjr. Adama J. Dąbrowskiego Adam Czesław Dobroński s. 225-244
Konteksty kompetencji kadr kierowniczych w organizacji Jarosław Stanisław Kardas s. 245-253
Rekrutacja i selekcja pracowników w świetle kompetencji personelu Mirosław Rosak Krzysztof Tomaszycki s. 255-270
Uwarunkowania technicznej modernizacji towarowych gospodarstw rolnych w okresie przemian Krzysztof Dąbrowski s. 271-288
Analiza rentowności kapitału własnego jako instrument zarządzania finansami firmy Cezary Kozłowski s. 289-298
Podatek jako element kształtujący wybór strategii przedsiębiorstwa Anna Misztal s. 299-312
Kobiety na rynku pracy w Unii Europejskiej : perspektywa mikroregionalna Ewelina Bachmura Ireneusz Żuchowski s. 315-326
Europa socjalna : koncepcja socjaldemokratów Anna Skrzypek s. 327-355
Droga do Unii Gospodarczej i Walutowej w Europie : od planu Wernera do Europejskiego Systemu Walutowego Wojciech Gasiński s. 357-372
Polityka handlowa po wejściu Polski do Unii Europejskiej Ilona Żebrowska s. 373-396
Polityka zatrudnienia w Unii Europejskiej Hanna Kowalczyk s. 397-406
Europa - wspólnota - Unia Europejska, przegląd traktatów Aleksandra Nowak s. 407-427
Z życia Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego. s. 429-430
[Z głębokim żalem żegnamy Kolegę Tadeusza Wincentego Połatajko...]. s. 430, 430-0