Tytuł Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego
ISSN 0860-9608
Wydawca Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego
2001, Tom 15

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne. s. 5-7
Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika w piętnastoleciu, dziś i w perspektywie - uwag kilka Janusz Gołota s. 9-12
Dzieje Ostrołęki na tle historii powiatu (do 1944 r.) Jerzy Kijowski s. 13-36
Mniejszości narodowe (wyznaniowe) w mieście powiatowym Królestwa Polskiego po powstaniu styczniowym : przykład Przasnysza Radosław Waleszczak s. 37-52
Władze Państwowe wobec egzystencji i rozwoju liczebnego żeńskich zgromadzeń zakonnych : (na przykładach z b. woj. ostrołęckiego w latach 1954-1961) Jan Mironczuk s. 53-68
Integracyjne znaczenie euroregionów zachodnio-europejskich - jako 'małych ojczyzn' Maria Greta s. 69-82
Turystyka jako forma rewitalizacji terenów wiejskich Andrzej Bieńkowski s. 83-94
Ewolucja wspólnej polityki rolnej w Unii Europejskiej Maria Greta Krzysztof Lewandowski s. 95-120
Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w nawiązaniu do założeń ery ekologicznej Witold Rzepiński s. 121-132
Badania społeczności lokalnych w świetle przemian społeczno-gospodarczych lat dziewięćdziesiątych w Polsce Mirosław Ostrowski s. 133-176
Determinanty jakości usług bankowych Mirosław Rosak Ewa Żebrowska-Rosak s. 177-184
Zarys historii oświaty w gminie Baranowo Adam Białczak s. 185-208
Rola i zadania dyrektora w realizacji zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole Konrad Dzwonkowski s. 209-218
Obsługa finansowo-administracyjna szkół prowadzonych przez miasto Ostrołęka, gminy i powiat ostrołęcki Waldemar Salis s. 219-248
Wyniki badań aspiracji i dokonywanych wyborów życiowych młodzieży zamieszkałej w internacie w r. szk. 2000/2001 Władysław Zera s. 249-262
Leszek Kołakowski - jako krytyk uniwersalizmu kulturowego Wojciech Słomski s. 263-276
Wartości, potrzeby i orientacje społeczno-polityczne nauczycieli łomżyńskich Elżbieta Kotomska s. 277-284
Funkcjonowanie przedszkoli w Makowie Mazowieckim w okresie transformacji Barbara Uliszewska s. 285-302
Działalność Przedszkola Samorządowego w Jaciążku w latach 1970-1999 Hanna Bożenna Chmielewska s. 303-310
V Walne Zgromadzenie Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. A. Chętnika Kazimierz Parszewski s. 310-316
Bibliografia archeologiczna Przasnysza i okolic Ewa Kawałkowa s. 317-326
Badania Puszczy Zielonej Agnieszka Starzyk-Urbańska s. 327-330
Objazd Naukowy Szlakami Puszczy Białej : tropem 800-letnich miejscowości Wincenty Szydlik s. 331-352