Znaleziono 10 artykułów

Andrzej Bieńkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rolnictwo ekologiczne szansą dla części małych gospodarstw rolnych ziemi kurpiowskiej Andrzej Bieńkowski s. 73-86
Przedsiębiorczość, usługi i handel w wielofunkcyjnym rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich Andrzej Bieńkowski s. 81-92
Turystyka jako forma rewitalizacji terenów wiejskich Andrzej Bieńkowski s. 83-94
Kierunki rozwoju bankowości spółdzielczej w Polsce Andrzej Bieńkowski s. 90-105
Sektor ubezpieczeń społecznych w rolnictwie Andrzej Bieńkowski s. 131-146
System ubezpieczeń społecznych w rolnictwie Andrzej Bieńkowski s. 142-161
Społeczno-ekonomiczne zagadnienia opodatkowania polskiego rolnictwa Andrzej Bieńkowski s. 162-172
Rolnictwo w procesie modernizacji i restrukturyzacji gospodarczej Andrzej Bieńkowski s. 193-202
Liderzy przedsiębiorczości w wielofunkcyjnym rozwoju wsi i rolnictwa Andrzej Bieńkowski s. 270-281
Problemy integracji polskiego rolnictwa z Unią Europejską w opinii właścicieli gospodarstw rodzinnych Andrzej Bieńkowski Maria Greta Włodzimierz Puliński Wiesław Łyczek s. 330-343