Znaleziono 8 artykułów

Kazimierz Parszewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Otwarcie sesji "Ekologia a zdrowie człowieka" Kazimierz Parszewski s. 42-44
Sprawozdanie z IV walnego zgromadzenia sprawozdawczo-wyborczego Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. A. Chętnika w Ostrołęce Kazimierz Parszewski s. 145-152
Odpowiedzialność cywilna nauczycieli Kazimierz Parszewski s. 173-184
Regionalizm - zjawisko pozytywne Kazimierz Parszewski s. 249-259
100 lat Spółdzielczości Uczniowskiej w Polsce Kazimierz Parszewski s. 282-287
V Walne Zgromadzenie Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. A. Chętnika Kazimierz Parszewski s. 310-316
VI Kongres Regionalnych Towarzystw Kultury, Radom 23-26 września 1998 r. Kazimierz Parszewski s. 344-347
III Walne Zgromadzenie Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama Chętnika w Ostrołęce Kazimierz Parszewski s. 391-392