Znaleziono 20 artykułów

Maria Greta

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nowa Gospodarka: istota i charakterystyka zjawiska Maria Greta Witold Kasperkiewicz s. 7-14
Geneza i rozwój integracji europejskiej do Maastricht Maria Greta Witold Kasperkiewicz s. 7-28
System instytucjonalny wspólnot europejskich Maria Greta Witold Kasperkiewicz s. 29-49
Euro - geneza, istota funkcjonowania, skutki Maria Greta Witold Kasperkiewicz s. 44-53
Zagrożenia i szanse dla polskiego sektora MSP w kontekście europejskich procesów integracyjnych Maria Greta s. 61-72
Integracyjne znaczenie euroregionów zachodnio-europejskich - jako 'małych ojczyzn' Maria Greta s. 69-82
Budżet Wspólnot Europejskich - wymiar finansowy najbliższego poszerzenia Maria Greta s. 80-89
Gospodarka rolno-żywnościowa Litwy w perspektywie integracji z Unią Europejską : problemy i perspektywy Maria Greta Elena Gylyte Krzysztof Lewandowski s. 87-95
Współpraca transgraniczna na północnym i wschodnim pograniczu Polski : budowa Europy zaczyna się na granicy Maria Greta s. 93-105
Ewolucja wspólnej polityki rolnej w Unii Europejskiej Maria Greta Krzysztof Lewandowski s. 95-120
Wspólnotowa polityka rolna i jej reforma a Strategia Lizbońska Maria Greta Krzysztof Lewandowski s. 103-119
Wspólnotowa polityka regionalna i jej reforma a strategia lizbońska Maria Greta Krzysztof Lewandowski s. 137-144
Euroregion Bałtyk wobec wyzwań aktywujących pogranicze Maria Greta Krzysztof Lewandowski s. 145-156
Miejsce polityki regionalnej Unii Europejskiej w politykach wspólnotowych Maria Greta s. 177-192
Narodowe a europejska polityka społeczna w krajach Unii Europejskiej Maria Greta Krzysztof Lewandowski s. 203-213
Wpływ współpracy euroregionalnej na wyrównywanie różnic regionalnych i realizację „ludzkiego oblicza” integracji Maria Greta s. 245-254
Problemy spójności regionalnej Unii Europejskiej w obliczu poszerzenia i pogłębienia integracji Maria Greta s. 251-263
Miejsce i rola euroregionów w polityce regionalnej Unii Europejskiej Maria Greta Anna Misztal s. 285-294
Próba oszacowania wartości krańcowej skłonności do konsumpcji w wybranych państwach europejskich w latach 2000-2009 Wojciech Gasiński Maria Greta s. 295-304
Problemy integracji polskiego rolnictwa z Unią Europejską w opinii właścicieli gospodarstw rodzinnych Andrzej Bieńkowski Maria Greta Włodzimierz Puliński Wiesław Łyczek s. 330-343