Tytuł Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego
ISSN 0860-9608
Wydawca Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 69
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego
2011, Tom 25

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie s. 9-10
Wybrane aspekty promocji miast i regionów polskich : zagrożenia Miłosz Babecki s. 13-25
Strategia jako instrument zarządzania rozwojem lokalnym na przykładzie miasta Białystok Anna Busłowska s. 27-39
Strategia jako instrument zarządzania rozwojem lokalnym na przykładzie Białegostoku Anna Busłowska s. 27-39
Zróżnicowane powiązania integracyjne w agrobiznesie a rozwój regionalny i lokalny Roman Chorób s. 41-52
Geneza doliny Narwi i terenów bezpośrednio przyległych w badaniach geologiczno-geomorfologicznych Polski NE Bożena Grabińska Stanisław Kubeł s. 53-61
Walory przyrodnicze, kulturowe i turystyczne jako czynniki rozwoju regionu kurpiowskiego Agnieszka Brelik Mariola Grzybowska-Brzezińska Andrzej Skłodowski s. 63-75
Rola lokalnych grup działania na rzecz rozwoju funkcji turystycznych województwa mazowieckiego Janusz Hochleitner s. 77-91
Wybrane aspekty dostępności transportowej województwa warmińsko-mazurskiego Waldemar Kozłowski s. 93-106
Strategia zarządzania spółdzielnią na przykładzie „Społem” PSS w Ostrołęce Kamila Jakubiak Kazimierz Karol Parszewski s. 107-115
Analiza wybranych aspektów działalności innowacyjnej przedsiębiorstw działających na terenie Podkarpacia Patrycja Pudło s. 117-126
Miejsce rodziny w strategii zawodowej właścicieli mikro i małych przedsiębiorstw Andrzej Sołoma s. 127-139
Promocja turystyki aktywnej na przykładzie gminy Mstów Izabella Sowier-Kasprzyk s. 141-154
Źródła do wojny 1831 roku i represji popowstaniowych w bibliotekach i archiwach kijowskich Andrzej Szmyt s. 155-162
Status miasta na prawach powiatu i jego wpływ na rozwój miast Agnieszka Tarnowska s. 163-173
Powstanie parafii w Lipnikach Marcin Tomczak s. 175-193
Mazowsze : od prapoczątków do państwa piastowskiego Mareks Truszczyński s. 195-206
Systemy wynagradzania pośredników finansowych : teoria i praktyka Adam Barembruch s. 209-224
Dobra publiczne a wielofunkcyjny rozwój rolnictwa Agnieszka Brelik s. 225-230
Wybrane problemy ustalania odroczonego podatku dochodowego Renata Burchart s. 231-243
Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie turystycznym Anna Cudowska-Sojko s. 245-253
Znaczenie ochrony twórczości w zakresie dóbr własności intelektualnej w działalności gospodarczej przedsiębiorstw Aldona Małgorzata Dereń s. 255-266
Wpływ działań integracyjnych na pozycję konkurencyjną przedsiębiorstw Kazimierz Cyran Sławomir Dybka s. 267-281
Zarządzanie ryzykiem rynkowym a konkurencyjność przedsiębiorstwa Ewa Dziawgo s. 283-295
Strategie relacji z interesariuszami : praktyczny aspekt CSR na przykładzie polskich przedsiębiorstw Barbara Fryzeł s. 297-311
Kompetencje informacyjne w świetle zarządzania wiekiem Marek Fura Barbara Fura s. 313-327
„Doświadczanie czasu” a przedsiębiorczość organizacyjna na drodze rozwoju współczesnych organizacji Bartłomiej J. Gabryś s. 329-336
Jakość jako kategoria mierzalna Grzegorz Grela s. 337-345
Zarządzanie kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwie Agnieszka Grzybowska s. 347-358
Kompetencje menedżera przyszłości Józef Frąś s. 359-367
Praktyczne aspekty redefiniowania modelu biznesowego w warunkach kryzysu : studium przypadku Mariusz Hofman s. 369-377
Wdrażanie zintegrowanego systemu zarządzania jakością w Polsce Stanisław Hornik s. 379-391
Grzechy ekonomii, czyli trzynaście problemów w rozważaniach ekonomistów : esej Jerzy Kaźmierczyk s. 393-406
Zarządzanie wiedzą w szpitalu : perspektywa średniego personelu medycznego : wyniki badań empirycznych Agnieszka Krawczyk-Sołtys s. 407-421
CSR i zrównoważony rozwój w warunkach silnej konkurencji Janusz Kroik Zbigniew Malara s. 423-435
Postrzeganie lojalności pracowników czasowo związanych z organizacją przez pracodawców Małgorzata Król s. 437-451
Teoretyczne aspekty tworzenia organizacji wirtualnej przedsiębiorstw Lucyna Kwiatkowska s. 453-461
Przedsiębiorczość agroturystyczna mieszkańców wsi szansą aktywizacji i rozwoju obszarów wiejskich Majka Łojko s. 463-473
Konkurencyjność instytucjonalna a kapitał ludzki : wybrane aspekty Natalia Mańkowska s. 475-486
Zarządzanie procesem przygotowania inwestycji drogowych w aspekcie współpracy z jednostkami zewnętrznymi i udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji Paweł Mickiewicz s. 487-497
Koncepcja wartościowania działań kierowniczych z zastosowaniem metody dystansowej Marian Mroziewski s. 499-511
Konkurencyjność spółek notowanych na GPW w świetle koncepcji teoretycznych Arkadiusz Niedźwiecki s. 513-525
Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa za pomocą działań z zakresu public relations Katarzyna Pawlak-Kołodziejska s. 527-539
Wybrane aspekty zapewnienia jakości kształcenia w edukacji na poziomie wyższym Agnieszka Piasecka s. 541-547
Satysfakcja klientów w sferze osobowego transportu publicznego Stanisław Pilarski s. 549-563
Personel sprzedaży firm handlowych a decyzje zakupowe rolników na rynku nawozów mineralnych Arkadiusz Piwowar s. 565-575
Sektor MSP na polskim rynku zamówień publicznych na roboty budowlane Wiktor Płóciennik s. 577-590
Factors influencing university students behavior in the moment of information about meat-safety hazard Dominika Jakubowska Monika Radzymińska Mirosław Rosak s. 591-600
Wariantowanie przedsięwzięć informatycznych zagrożonych niepowodzeniem Marcin Relich s. 601-613
Nowe wyzwania dla sądów i kuratorów sądowych w świetle znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Andrzej Sęk Łukasz Sęk s. 615-625
Ustawa o finansach publicznych jako przejaw wdrażania nowego zarządzania publicznego Jarosław Skorwider s. 627-638
Paradygmaty w rachunkowości Sławomir Sojak s. 639-652
Kodeks etyczny instrumentem upowszechniania i promowania etycznej kultury organizacyjnej wśród pracowników Janina Stankiewicz Patrycja Łychmus s. 653-661
Partnerstwo organizacji pozarządowych i sektora biznesu : istota, przesłanki i warunki powodzenia Dorota Teneta-Skwiercz s. 663-674
Wyzwania związane z zarządzaniem kapitałem intelektualnym we współczesnym przedsiębiorstwie Anna Wildowicz-Giegiel s. 675-686
CRM jako źródło zmiany w sposobie funkcjonowania przedsiębiorstwa Bartłomiej Zinczuk s. 687-697
Zastosowanie oceny kompetencji pracowników z wykorzystaniem metody wieloźródłowej w świetle wyników badań Anna Wieczorek-Szymańska s. 699-712
Paradygmaty w zarządzaniu Jacek Woźniak s. 713-725
Zaspokojenie potrzeb finansowania kredytem hipotecznym zakupów mieszkaniowych Anna Ostrowska-Dankiewicz Marcelina Zapotoczna s. 727-741
Idea Cittàslow jako koncepcja zrównoważonego rozwoju małych miast Anna Augustyn s. 745-757
Paradygmaty w systemach ubezpieczeń społecznych na przykładzie Polski i Niemiec Roman Garbiec s. 759-774
Polityka innowacyjna Unii Europejskiej w kontekście wzrostu roli sektora usług w gospodarce Katarzyna Kozioł-Nadolna s. 775-782
Klastry w kontekście zarządzania innowacjami Joanna Machnik-Słomka s. 783-795
Cywilizacyjne podstawy zmian w zarządzaniu Eugeniusz Niedzielski s. 797-804
Europejska Inicjatywa Obywatelska : Unia Europejska nie tylko „dla”, ale i „z” obywatelami Paweł Niewiadomski Aleksandra Nowak s. 805-819
Zarządzanie ryzykiem offshoringu usług Magdalena Owczarczuk s. 821-834
Od Redaktora Adam Chętnik s. 837-838
25 lat OTN – rozważanie jubileuszowe Jerzy Kijowski s. 839-841
Kalendarium : z życia Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego. s. 843, 843-0