Znaleziono 13 artykułów

Agnieszka Brelik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uwarunkowania rozwoju turystyki zrównoważonej : próba oceny Agnieszka Brelik s. 23-36
Wykorzystanie środków pomocowych z UE przez właścicieli gospodarstw agroturystycznych Małgorzata Bogusz Agnieszka Brelik s. 31-39
Walory przyrodnicze, kulturowe i turystyczne jako czynniki rozwoju regionu kurpiowskiego Agnieszka Brelik Mariola Grzybowska-Brzezińska Andrzej Skłodowski s. 63-75
Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy a rozwój agroturystyki Agnieszka Brelik s. 153-162
Program Sapard in enterprises of agricultural industries of West Pomeranian provinces Agnieszka Brelik s. 155-162
Wyzwania współczesnej polityki – uwarunkowania jej rozwoju = The challenges of contemporary policy – determinants of its development Agnieszka Brelik s. 171-176
    Zacytuj
  • Udostępnij
Wyzwania współczesnej polityki – uwarunkowania jej rozwoju = The challenges of contemporary policy – determinants of its development Agnieszka Brelik s. 171-176
Wybrane zagadnienia teorii zachowania konsumenta Agnieszka Brelik Ireneusz Żuchowski s. 207-231
Produkt turystyczny na obszarach wiejskich : dylematy i implikacje praktyczne Agnieszka Brelik s. 223-231
Dobra publiczne a wielofunkcyjny rozwój rolnictwa Agnieszka Brelik s. 225-230
Wielofunkcyjny rozwój rolnictwa a dostarczanie dóbr publicznych Agnieszka Brelik s. 307-313
Recenzja książki Jana Sikory "Agroturystyka : przedsiębiorczość na obszarach wiejskich" Agnieszka Brelik Jan Sikora (aut. dzieła rec.) s. 353-356
Agroturystyka w zrównoważonym rozwoju województwa zachodniopomorskiego Agnieszka Brelik s. 603-608