Znaleziono 17 artykułów

Bernard Kielak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Historia bartnictwa na Mazowszu Bernard Kielak s. 14-25
Adam Chętnik i Władysław Skierkowski - widzenie regionu kurpiowskiego Puszczy Zielonej Bernard Kielak s. 22-26
Działalność muzealnicza Adama Chętnika Bernard Kielak s. 26-33
20 lat Muzeum Okręgowego w Ostrołęce Bernard Kielak s. 50-56
Kultura ludowa Kurpiowskiej Puszczy Zielonej Bernard Kielak s. 111-120
Bibliografia zawartości "Zeszytów Naukowych OTN" za lata 1997-2006 Bernard Kielak s. 125-147
Działalność naukowa Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama Chętnika Bernard Kielak s. 128-133
Działalność Muzeum Okręgowego w Ostrołęce w ochronie kurpiowskiej sztuki ludowej Bernard Kielak s. 130-140
Bibliografia zawartości "Zeszytów Naukowych" za lata 1987-1996 Bernard Kielak s. 153-176
Ważniejsze publikacje dotyczące historii i kultury Kurpiowszczyzny powstałe po 1945 roku Bernard Kielak s. 167-173
Ważniejsze publikacje dotyczące historii i kultury Kurpiowszczyzny do 1939 roku Bernard Kielak s. 263-269
Dom w zwyczajach i obrzędach Kurpiowskiej Puszczy Zielonej Bernard Kielak s. 271-282
10-lecie Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego : omówienie publikacji Bernard Kielak s. 285-286
Kurpiowscy laureaci Nagrody im. Oskara Kolberga Bernard Kielak s. 290-302
Oskary dla kurpiowskich artystów Bernard Kielak s. 315-322
Czesława Konopkówna (1925-1993) Bernard Kielak s. 321-322
Wydawnictwa regionalne woj. ostrołęckiego za lata 1993-1994 Bernard Kielak s. 366-371