Znaleziono 13 artykułów

Henryk Syska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pokłos ludowego dziedzictwa Henryk Syska s. 7-25
Budziciel puszczy (część II) Henryk Syska s. 9-37
Chłopską przemienić dolę... Henryk Syska s. 28-45
Znad Orzyca rodem... Henryk Syska s. 72-96
Zwiastun kurpiowskiego ustronia Henryk Syska s. 152-169
"Scalone pogranicze", Henryk Syska, Warszawa 1975 : [recenzja] Janusz Jasiński Henryk Syska (aut. dzieła rec.) s. 281-282
"Od 'Kmiotka' do 'Zarania' : z historii prasy ludowej", Henryk Syska, Warszawa 1949 : [recenzja] Krzysztof Dunin-Wąsowicz Henryk Syska (aut. dzieła rec.) s. 403-406
"Sosny mazurskiej cień", Henryk Syska, Warszawa 1967 : [recenzja] Bohdan Koziełło-Poklewski Henryk Syska (aut. dzieła rec.) s. 421-422
Adama Chętnika "Instrumenty muzyczne" Henryk Syska Adam Chętnik (aut. dzieła rec.) Stanisław Olędzki (aut. dzieła rec.) s. 445-449
"Mówią cmentarze", Henryk Syska, Olsztyn 1969 : [recenzja] Tadeusz Swat Henryk Syska (aut. dzieła rec.) s. 451-453
"Okruchy zdarzeń", Henryk Syska, Warszawa 1968 : [recenzja] Bohdan Koziełło-Poklewski Henryk Syska (aut. dzieła rec.) s. 505-506
"Syn Mazowsza. Opowieść o Romanie Zmorskim", Henryk Syska, Warszawa 1953, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, s. 201, 3 nlb. : [recenzja] Ryszard Górski Henryk Syska (aut. dzieła rec.) s. 577-581
"Czerwony kasztelanic. Opowieść o Edwardzie Dembowskim", Henryk Syska, Warszawa 1951, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, s. 213, nlb. 3 : [recenzja] Maria Olszaniecka Henryk Syska (aut. dzieła rec.) s. 1206-1211