Znaleziono 8 artykułów

Janusz Jaworowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Warzywnictwo i sadownictwo na terenie woj. ostrołęckiego w latach 1984-1988 i perspektywy rozwoju Grażyna Gawkowska Janusz Jaworowski Zdzisław Kawecki s. 70-76
Problemy ekonomiczne słabych gospodarstw indywidualnych w województwie olsztyńskim Janusz Jaworowski Bohdan Wilamowski s. 73-106
Przetwórstwo owocowo-warzywne w województwie ostrołęckim Janusz Jaworowski Zdzisław Kawecki Elżbieta Miłońska s. 77-82
Pracownicze ogrody działkowe w woj. ostrołęckim Janusz Jaworowski Zdzisław Kawecki Elżbieta Ziółkowska s. 83-91
Charakterystyka produkcyjna rolnictwa indywidualnego w gminach województwa ostrołęckiego Janusz Jaworowski Janusz Skowroński Elżbieta Ziółkowska s. 103-124
Czynniki produkcji w rolnictwie woj. ostrołęckiego w latach 1975-1994 Sławomir Jankowski Janusz Jaworowski s. 188-216
Koncepcje w zakresie osadnictwa rolniczego w województwie olsztyńskim w latach 1945-1948 Janusz Jaworowski Bohdan Wilamowski s. 321-360
"Bibliografia filozofii polskiej [T. 3] 1865-1895", Adam Bar, Alicja Kadler, Janusz Jaworowski, Andrzej Przymusiała, Irena Raczyńska, Alicja Sawicka, Warszawa 1971 : [recenzja] Krzysztof Pomian Adam Bar (aut. dzieła rec.) Janusz Jaworowski (aut. dzieła rec.) Alicja Kadler (aut. dzieła rec.) Andrzej Przymusiała (aut. dzieła rec.) Irena Raczyńska (aut. dzieła rec.) Alicja Sawicka (aut. dzieła rec.) s. 771-773