Znaleziono 27 artykułów

Zbigniew Chojnowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Stylistyka i autorstwo : przekształcenia tekstowe w piœśmiennictwie mazurskim XIX wieku Zbigniew Chojnowski s. 5-21
Droga przez prowincję : zamiary i miary poezji Edwarda Kupiszewskiego Zbigniew Chojnowski s. 19-37
Z dziejów bajek i 'opowiastek' na Mazurach : (Marcin Gerss i Michał Kajka) Zbigniew Chojnowski s. 39-54
Bieg życia Alojzego Śliwy : (przyczynek do biografii działacza warmińsko-polskiego) Zbigniew Chojnowski s. 51-60
Bieg życia Alojzego Śliwy : (przyczynek do biografii działacza warmińsko-polskiego) Zbigniew Chojnowski s. 51-60
Gerssa przeróbki niektóre (z problemów autorstwa i oryginalności literatury mazurskiej) Zbigniew Chojnowski s. 55-62
Pseudonimy poetów i pisarzy Warmii i Mazur jako zabawa i gra z tożsamością Zbigniew Chojnowski s. 59-68
Antyk, wojna i propaganda : o kilku "odach" Jarosława Iwaszkiewicza Zbigniew Chojnowski s. 73-97
Poezja, czyli ćwiczenie się w wolności : ("Apoteoza tańca" Witolda Wirpszy) Zbigniew Chojnowski s. 293-294, 74-82
    Zacytuj
  • Udostępnij
Pieśni religijne Mazurów pruskich w związku z rokiem kościelnym ułożone : na przykładzie "piosnek adwentowych" Zbigniew Chojnowski s. 77-90
W mazurskiej gęstwinie zakazów i powinności : uwagi o opowieści Marcina Gerssa "Jest Bóg!" Zbigniew Chojnowski s. 89-101
Barok na Warmii Zbigniew Chojnowski s. 97-99
"Demografia a literatura: literackie i językowe aspekty problemu" Zbigniew Chojnowski s. 113-116
Mazurskie miniatury biograficzne (ustalenia wstępne) Zbigniew Chojnowski s. 128-140
"Sarmatyzm" w natarciu i odwrocie Zbigniew Chojnowski M. Lutomierski (aut. dzieła rec.) s. 178-188
Rosja i Rosjanie w wierszach Mazurów Zbigniew Chojnowski s. 207-227
Napoleon i jego wojska w oczach Mazurów Zbigniew Chojnowski s. 211-225
Personalizm poetycki Leszka Aleksandra Moczulskiego Zbigniew Chojnowski s. 231-250
Wesele ptasząt : piosenka mazurska : edycja z komentarzem Zbigniew Chojnowski s. 289-295
Przeszłość wyobrażona Mazurów Pruskich Zbigniew Chojnowski s. 303-321
Sprawozdanie z konferencji "Życie i twórczość Arno Holza 1863-1929", Kętrzyn, 26-27 kwietnia 2013 roku Zbigniew Chojnowski s. 339-341
Korespondencja Michała Kajki (Kayaki) do "Nowin Szląskich" : edycja z komentarzem Zbigniew Chojnowski s. 353-361
Na marginesie artykułu Zbigniewa Chojnowskiego Tadeusz Oracki Zbigniew Chojnowski (aut. dzieła rec.) s. 373
"Polska pieśń religijna na Warmii w latach 1795-1939", Zenona Rondomańska, Olsztyn 2002 : [recenzja] Zbigniew Chojnowski Zenona Rondomańska (aut. dzieła rec.) s. 403-405
Polska edycja antologii literackiej ziem pruskich Janusz Jasiński Kazimierz Brakoniecki (aut. dzieła rec.) Zbigniew Chojnowski (aut. dzieła rec.) Oleg Głuszkin (aut. dzieła rec.) Mieczysław Jackiewicz (aut. dzieła rec.) Doris Kraemer (aut. dzieła rec.) Winfried Lipscher (aut. dzieła rec.) Rimantas Černiauskas (aut. dzieła rec.) s. 577-585
Sprawozdanie z konferencji "Święte miejsca w literaturze" (Olsztyn-Gietrzwałd 26-28 kwietnia 2007 r.) Zbigniew Chojnowski s. 577-579
Plagiaty, przedruki, zapożyczenia : ustalenia bibliograficzno-tekstowe : ze studiów nad piśmiennictwem mazurskim Zbigniew Chojnowski s. 697-702