Znaleziono 5 artykułów

Maria Ankudowicz-Bieńkowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Koncert ku czci św. Cecylii w katedrze łomżyńskiej w 1949 roku Maria Ankudowicz-Bieńkowska s. 15-22
Koncert ku czci św. Cecylii w katedrze łomżyńskiej w 1949 roku Maria Ankudowicz-Bieńkowska s. 15-22
Pierwszy w Wilnie Zjazd Literatów Polskich w roku 1928 Maria Ankudowicz-Bieńkowska s. 193-201
"Polskie życie muzyczne w Wilnie lat II Rzeczypospolitej", Maria Ankudowicz-Bieńkowska, Olsztyn 2002 : [recenzja] Stanisława Lewandowska Maria Ankudowicz-Bieńkowska (aut. dzieła rec.) s. 245-250
Koncert muzyczny w Ełku w roku 1948 Maria Ankudowicz-Bieńkowska s. 525-529