Znaleziono 67 artykułów

Witold Rakowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przedmowa Witold Rakowski s. 5, 5-0
Przedmowa Witold Rakowski s. 5, 5-0
Przedmowa Witold Rakowski s. 5-6
Przedmowa Witold Rakowski s. 5, 5-0
Przedmowa Witold Rakowski s. 9-10
Rozwój ludności 10 największych państw świata Witold Rakowski s. 11-31
Przedmowa Witold Rakowski s. 13-14
Przedmowa Witold Rakowski s. 13, 13-0
Przedmowa Witold Rakowski s. 13-14
Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego na świecie Witold Rakowski s. 13-45
Rozwój ludności 13 dużych państw świata w latach 1950-2050 Witold Rakowski s. 15-62
Państwa o średniej liczbie ludności na świecie - tendencje zmian Agnieszka Modzelewska Witold Rakowski s. 15-78
Dysproporcje przestrzenne w poziomie rozwoju Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej Dorota Bujała Barbara Rakowska Witold Rakowski s. 47-58
Nauczyciel akademicki a jakość kształcenia Witold Rakowski s. 53-63
Zmiany w liczbie i rozmieszczeniu ludności w USA w latach 1950-2000 Witold Rakowski s. 87-105
Warszawa jako czynnik integrujący i dezintegrujący Mazowsze Witold Rakowski s. 94-103
Rozwój usług hotelarskich w Warszawie w latach 1990-2004 Barbara Bujała Justyna Mierzejewska Witold Rakowski s. 103-145
Irlandia jako źródło pozyskiwania dochodów i oszczędności Polaków Barbara Rakowska Witold Rakowski s. 111-126
Wykorzystanie walorów turystycznych Danii Witold Rakowski Aneta Teperek s. 113-148
Dochody, wydatki i saldo budżetu Polski w latach 1995-2008 Witold Rakowski s. 125-156
Polish Labour Force in Ireland and Its Benefits for Both Nations Barbara Rakowska Witold Rakowski s. 127-134
Proces zmian ludnościowych na terenie Kurpi w latach 1950-1988 Witold Rakowski s. 131-150
Terapia szokowa z 1989 r. w Polsce, jej skutki i próba oceny po 18 latach Witold Rakowski s. 133-144
Zmniejszanie czy zwiększanie się różnic regionalnych w Polsce w poziomie rozwoju gospodarczego Witold Rakowski s. 145-164
Społeczeństwo Grodziska Mazowieckiego i Pruszkowa w świetle Narodowego Spisu Ludności z 2002 r. Mariola Pytlak Witold Rakowski s. 147-179
Kształtowanie się wielkości sprzedaży według miesięcy i dni tygodnia w restauracji, w sklepie i na stacji paliw ESSO Agnieszka Modzelewska Witold Rakowski s. 149-168
Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju gospodarczego Wielkiej Brytanii Nemeziusz Pazio Witold Rakowski s. 149-160
Szkoła wyższa jako czynnik rozwoju lokalnego i regionalnego Witold Rakowski s. 173-175
Funkcje Żyrardowa po II wojnie światowej Witold Rakowski s. 177-203
Kondycja finansowa banków spółdzielczych w dobie kryzysu gospodarczego Agnieszka Modzelewska Witold Rakowski s. 199-220
Praca zawodowa i jej uwarunkowania w administracji samorządowej : (na przykładzie Żyrardowa, Warszawy i Suwałk) Witold Rakowski s. 215-275
Poziom rozwoju Grodziska Mazowieckiego na tle wybranych miast warszawskiego pasma zachodniego Mariola Pytlak Witold Rakowski s. 229-265
Społeczeństwo gminy Magnuszew Witold Rakowski s. 235-251
Wyjazdy Polaków za granicę i przyjazdy cudzoziemców do Polski w latach 2001-2008 Witold Rakowski Aneta Teperek s. 243-264
Migracje ludności miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki w latach 1990-2000 Bożena Dudzińska Witold Rakowski s. 253-265
Warunki życia rodzin z dziećmi uczęszczającymi do szkoły podstawowej w Żyrardowie Barbara Bujała Witold Rakowski s. 267-325
Przestrzenne zróżnicowanie źródeł utrzymania ludności w województwie mazowieckim Barbara Bujała Witold Rakowski s. 275-293
Typologia miast i gmin województwa mazowieckiego pod względem wykształcenia ludności Barbara Rakowska Witold Rakowski s. 285-323
Warunki mieszkaniowe w Żyrardowie w świetle Powszechnego Spisu z 2002 roku Witold Rakowski Katarzyna Witkowska s. 289-305
Społeczeństwo małych miast : (na przykładzie Mszczonowa i Podkowy Leśnej) Witold Rakowski s. 289-313
Rola obszaru metropolitalnego Warszawy oraz obszarów pozametropolitalnych w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego Dariusz Piotrowski Witold Rakowski s. 295-309
Warunki życia rodzin radomskich z dziećmi uczęszczającymi do szkoły podstawowej i gimnazjum Grażyna Paćko Witold Rakowski s. 327-388
Podregiony w idei zrównoważonego rozwoju woj. mazowieckiego Witold Rakowski s. 327-347
Studenci WSRL na tle studentów Politechniki Radomskiej i PWSOŚ Barbara Bujała Witold Rakowski s. 333-358
Budżet gminy Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów i Milanówek - podobieństwa i różnice Mariola Pytlak Witold Rakowski s. 337-376
Województwo mazowieckie jako obszar napływu i odpływu ludności Barbara Rakowska Witold Rakowski s. 343-369
Budżet gminy wiejskiej Wiskitki w latach 2001-2005 Witold Rakowski Wiesława Zawadzka s. 373-397
Struktura demograficzna i społeczno-ekonomiczna ludności Grodziska Mazowieckiego w świetle spisów z lat 1988 i 2002 Mariola Pytlak Witold Rakowski s. 377-405
Zamierzenia maturzystów szkół powiatu żyrardowskiego w roku szkolnym 2007/2008 Witold Rakowski s. 391-416
Działania lokalne na rzecz osób niepełnosprawnych : (na przykładzie powiatu grodziskiego) Mariola Matusiak Witold Rakowski Ewa Żurowska-Wiatr s. 399-430
Współczesne społeczeństwo Żyrardowa Witold Rakowski Katarzyna Witkowska s. 407-422
Dostosowywanie się banku spółdzielczego do nowej sytuacji społeczno-gospodarczej : (na przykładzie BS w Rutce Tartak) Ewa Barczyk Dariusz Piotrowski Witold Rakowski s. 409-426
Źródła zasilania w środki pieniężne i struktura wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaktorowie Agnieszka Modzelewska Witold Rakowski Ewa Sztejna s. 425-446
Ocena Wyższej Szkoły Rozwoju Lokalnego w świetle wypowiedzi absolwentów Witold Rakowski s. 427-433
Międzywojewódzka Usługowa Spółdzielnia Inwalidów "Novum" w Żyrardowie jako pracodawca osób niepełnosprawnych Magdalena Przybylska Witold Rakowski s. 449-465
Środki Unii Europejskiej jako ważne źródło przyczyniające się do modernizacji Żyrardowa Witold Rakowski s. 467-475
Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim - jego działalność i sytuacja finansowa Witold Rakowski Kamila Sadowska s. 467-495
Strategia rozwoju powiatu żyrardowskiego : (projekt wstępny) Witold Rakowski s. 473-476
Wyższa Szkoła Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie i jej działalność w latach 1997-2004 Ewa Gałązka Witold Rakowski s. 477-485
Przyczynek do poznania opinii mieszkańców o rozwoju Żyrardowa Witold Rakowski s. 477-486
Z życia Uczelni Ewa Gałązka Barbara Rakowska Witold Rakowski Aleksandra Sobiech s. 487-528
Zamierzenia gimnazjalistów powiatu żyrardowskiego Barbara Rakowska Witold Rakowski s. 497-529
Otoczenie zewnętrzne wpływające na funkcjonowanie szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego w Żyrardowie Witold Rakowski s. 503-512
Sposoby wykorzystania czasu wolnego przez uczniów szkół żyrardowskich Barbara Rakowska Witold Rakowski s. 513-538
Wpływ poziomu wykształcenia na wysokość wynagrodzenia pracowników Danuta Gniadek Witold Rakowski s. 527-536
Budżet Żyrardowa na tle wybranych miast województwa mazowieckiego w latach 2006-2008 Witold Rakowski s. 531-562
Strategia rozwoju Żyrardowa do roku 2025 - komentarz krytyczny Witold Rakowski s. 563-569