Znaleziono 14 artykułów

Mariola Pytlak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Społeczeństwo Grodziska Mazowieckiego i Pruszkowa w świetle Narodowego Spisu Ludności z 2002 r. Mariola Pytlak Witold Rakowski s. 147-179
Sytuacja mieszkaniowa Grodziska Mazowieckiego i Pruszkowa w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego 2002 r. Mariola Pytlak s. 181-228
Poziom rozwoju Grodziska Mazowieckiego na tle wybranych miast warszawskiego pasma zachodniego Mariola Pytlak Witold Rakowski s. 229-265
Wybrane czynniki wpływające na zmianę liczby ludności Grodziska Mazowieckiego Mariola Pytlak s. 253-288
Rozwój demograficzny Grodziska Mazowieckiego Mariola Pytlak s. 325-361
Zarys rozwoju budownictwa mieszkaniowego w Grodzisku Mazowieckim w latach 1945-1970 Mariola Pytlak s. 335-372
Budżet gminy Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów i Milanówek - podobieństwa i różnice Mariola Pytlak Witold Rakowski s. 337-376
Planowanie rozwoju społeczno-gospodarczego gminy : krytyczna analiza strategii rozwoju wybranych gmin zachodniego pasa aglomeracji warszawskiej Mariola Pytlak s. 339-376
Ocena rozwoju społeczno-gospodarczego Grodziska Mazowieckiego w opinii jego mieszkańców Mariola Pytlak s. 363-390
Struktura demograficzna i społeczno-ekonomiczna ludności Grodziska Mazowieckiego w świetle spisów z lat 1988 i 2002 Mariola Pytlak Witold Rakowski s. 377-405
Konkurencja i współpraca - komplementarne działania władz lokalnych : (na przykładzie wybranych gmin zachodniego pasma aglomeracji warszawskiej) Mariola Pytlak s. 385-424
Przemiany społeczno-gospodarcze miasta w strefie podmiejskiej aglomeracji na przykładzie Grodziska Mazowieckiego Mariola Pytlak s. 409-424
Grodziska Spółdzielna Mieszkaniowa (1958-2008) Mariola Pytlak s. 425-466
Zamierzenia maturzystów grodziskich szkół średnich Mariola Pytlak s. 495-526