Znaleziono 5 artykułów

Barbara Bujała

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przestrzenne zróżnicowanie źródeł utrzymania ludności Polski w 2002 roku Barbara Bujała s. 47-63
Rozwój usług hotelarskich w Warszawie w latach 1990-2004 Barbara Bujała Justyna Mierzejewska Witold Rakowski s. 103-145
Warunki życia rodzin z dziećmi uczęszczającymi do szkoły podstawowej w Żyrardowie Barbara Bujała Witold Rakowski s. 267-325
Przestrzenne zróżnicowanie źródeł utrzymania ludności w województwie mazowieckim Barbara Bujała Witold Rakowski s. 275-293
Studenci WSRL na tle studentów Politechniki Radomskiej i PWSOŚ Barbara Bujała Witold Rakowski s. 333-358