Znaleziono 10 artykułów

Barbara Rakowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dysproporcje przestrzenne w poziomie rozwoju Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej Dorota Bujała Barbara Rakowska Witold Rakowski s. 47-58
Irlandia jako źródło pozyskiwania dochodów i oszczędności Polaków Barbara Rakowska Witold Rakowski s. 111-126
Polish Labour Force in Ireland and Its Benefits for Both Nations Barbara Rakowska Witold Rakowski s. 127-134
Typologia miast i gmin województwa mazowieckiego pod względem mobilności przestrzennej ludności Barbara Rakowska s. 271-283
Typologia miast i gmin województwa mazowieckiego pod względem wykształcenia ludności Barbara Rakowska Witold Rakowski s. 285-323
Województwo mazowieckie jako obszar napływu i odpływu ludności Barbara Rakowska Witold Rakowski s. 343-369
Z życia Uczelni Ewa Gałązka Barbara Rakowska Witold Rakowski Aleksandra Sobiech s. 487-528
Zamierzenia gimnazjalistów powiatu żyrardowskiego Barbara Rakowska Witold Rakowski s. 497-529
Sposoby wykorzystania czasu wolnego przez uczniów szkół żyrardowskich Barbara Rakowska Witold Rakowski s. 513-538
Dziesięć lat Wyższej Szkoły Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie - samoocena kształcenia na kierunku ekonomia Ewa Gałązka Barbara Rakowska s. 555-585