Znaleziono 6 artykułów

Dariusz Piotrowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Relacje między Suwalszczyzną a Podlasiem Dariusz Piotrowski s. 91-102
Wybrane czynniki konkurencyjności województwa mazowieckiego Anna Nitka Dariusz Piotrowski Roman Szabłowski s. 139-160
Obszary integracji giełdowych rynków akcji w krajach muzułmańskich Dariusz Piotrowski s. 285-294
Rola obszaru metropolitalnego Warszawy oraz obszarów pozametropolitalnych w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego Dariusz Piotrowski Witold Rakowski s. 295-309
Struktura dochodów Urzędu Skarbowego w Suwałkach z podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 1996-2001 Dariusz Piotrowski s. 389-407
Dostosowywanie się banku spółdzielczego do nowej sytuacji społeczno-gospodarczej : (na przykładzie BS w Rutce Tartak) Ewa Barczyk Dariusz Piotrowski Witold Rakowski s. 409-426